Hướng dẫn sử dụng Javis Smart
Tổng hợp hướng dẫn sử dụng Javis Smart

Âm thanh đa vùng

Xem thêm →

Các bước chuẩn bị trước khi lắp đặt nhà thông minh

Xem thêm →

Các thiết lập cơ bản với ứng dụng Javis Smart

Xem thêm →

Các tự động hoá hay sử dụng

Xem thêm →

Camera

Xem thêm →

Cấu hình các thiết bị tích hợp

Xem thêm →

Cấu hình thiết bị hồng ngoại

Xem thêm →

Cấu hình thiết bị WIFI

Xem thêm →

Cấu hình thiết bị Zigbee

Xem thêm →

Hướng dẫn lắp đặt

Xem thêm →

Hướng dẫn tạo kịch bản

Xem thêm →

Hướng dẫn tạo tự động hóa

Xem thêm →

Khắc phục sự cố phát sinh

Xem thêm →

Quản lý "Thiết bị khác"

Xem thêm →

Work with Javis

Xem thêm →