Cách xem thông báo ứng dụng, lịch sử điều khiển thiết bị trên ứng dụng Javis Smart

Cách xem thông báo ứng dụng, lịch sử điều khiển thiết bị trên ứng dụng Javis Smart

Mục đích:

Tính năng này cho phép người dùng xem lại các thông báo của hệ thống, lịch sử bật, tắt thiết bị có trong hệ thống.

Trên màn hình phòng chọn icon chuông
Với Tab "Thông báo" sẽ hiển thị các thông báo của hệ thống, các thiết bị, tự động hóa đang bật thông báo khi kích hoạt.
Màn hình "Lịch sử" sẽ hiển thị tất cả các thay đổi của các thiết bị có trong hệ thống theo thời gian thực.