Hướng dẫn tạo tự động hóa

Các hướng dẫn thiết lập tự động hoá cơ bản trong hệ thống Javis

Tạo tự động hóa "Thiết lập khóa cửa"

Mục đích: Hành động này cho phép bạn thiết lập những kịch bản tương ứng khi bạn mở khóa. Ví dụ: Khi bạn về nhà, mở khóa bằng vân tay, hệ thống sẽ nhận diện được đó là vân tay của bạn qua mã ID khóa và kích hoạt kịch bản tương ứng. Có thể thiết lập tự động cho

Tạo tự động hóa "Gọi điện đến Telegram"

Mục đích: Hành động này cho phép gọi điện đến Telegram khi có chuyển động, mở cửa hoặc 1 hành động nào đó được thiết lập sẵn. Khi bạn nghe cuộc gọi này, hệ thống sẽ đọc lời nói tương ứng với hành động được kích hoạt mà bạn đã thiết lập từ trước. Ví dụ: Khi có chuyển động

Tạo tự động hóa "Nhắn tin đến Telegram"

Mục đích: Hành động này cho phép gửi tin nhắn đến Telegram khi có chuyển động, mở cửa hoặc 1 hành động nào đó được thiết lập sẵn. Ví dụ: Khi có chuyển động sau 23h thì gửi tin nhắn đến Telegram tại thời điểm đó. Các bước thực hiện: * Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"

Tạo tự động "Gửi video đến telegram"

Các bước thực hiện: * Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +" * Chọn "Kiểm soát an ninh" * Chọn "Gửi video đến Telegram" Hành động này cho phép gửi video ngắn từ camera tương ứng với lựa chọn 5,10,15,20,30 giây đến Telegram. Ví dụ: khi cửa chính được mở sau

Tạo tự động hóa "Kiểm tra trạng thái thiết bị"

Mục đích: Tự động hoá này giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra trạng thái của một thiết bị bất kỳ trong nhà trong một khoảng thời gian nhất định. Việc kiểm tra này được thực hiện hoàn toàn tự động và bạn có thể dễ dàng thiết lập các hành động mong muốn khi phát hiện trạng thái

Tạo tự động hóa "Remote"

Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt nhanh các kịch bản có trong hệ thống thông qua nút kịch bản hoặc remote cầm tay. Ví dụ: Nhấn nút 1 để kích hoạt kịch bản về nhà. Nhấn nút 2 để kích hoạt kịch bản đi vắng. Các bước thực hiện: * Tại màn hình

Tạo tự động hóa "Nhóm thiết bị tắt"

Mục đích: Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt hành động bất kì khi nhóm thiết bị chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật. Ví dụ: Bạn  có 01 nhóm thiết bị cảm biến chuyển động của phòng khách. Bạn có thể tạo tự động hóa khi nhóm thiết bị này

Tạo tự động hóa "Nhóm thiết bị bật"

Mục đích: Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt hành động bất kì khi nhóm thiết bị chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật. Ví dụ: Bạn  có 01 nhóm thiết bị cảm biến chuyển động của phòng khách. Bạn có thể tạo tự động hóa khi nhóm thiết bị này

Tạo tự động hóa "Rèm đóng"

Mục đích: Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt hành động bất kì khi rèm chuyển từ trạng thái mở sang trạng thái đóng. Ví dụ: Khi rèm phòng ngủ được đóng thì bật đèn ngủ phòng ngủ lên. Các bước thực hiện: * Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"

Tạo tự động hóa "Rèm mở"

Mục đích: Mục đích của tính năng này cho phép thiết lập tự động kích hoạt hành động bất kì khi rèm chuyển từ trạng thái đóng sang trạng thái mở. Ví dụ: Khi rèm phòng ngủ được mở thì tắ đèn ngủ phòng ngủ đi. Các bước thực hiện: * Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"