Hướng dẫn kết nối bộ Broadlink vào trong ứng dụng JAVIS SMART

Hướng dẫn kết nối bộ Broadlink vào trong ứng dụng JAVIS SMART

Mục đích:

Bạn có thể liên kết bộ điều khiển hồng ngoại Broadlink vào Javis HC để có thể dùng làm thiết bị điều khiển các thiết bị hồng ngoại như Tivi, Điều hòa.

  • Tại màn hình chính chọn dấu +
  • Chọn “Thiết bị hồng ngoại”
  • Điền tên và mật khẩu Wifi
  • Nhấn giữ nút reset (gần vị trí cắm nguồn) trên bộ Broadlink đến khi đèn báo reset bộ Broadlink nháy nhanh liên tục.
  • Quay lại ứng dụng JAVIS SMART nhấn “Tìm kiếm”

Tại ứng dụng JAVIS SMART chọn:

  • “Cài đặt”/ ‘Thiết bị”/ “Kéo xuống dưới tìm icon Broadlink hình trụ màu xám”
  • Chọn vào icon Broadlink
  • Nhấn chọn “Thêm vào JAVIS HC”
  • Chọn “Cài đặt”/ “Chọn ngôi nhà màu xanh”/ “Cập nhật thiết bị”/ Chờ cho thiết bị hiện ra và sau đó chọn “Lưu”. (Xem lại hướng dẫn cập nhật thiết bị mới từ JAVIS HC và ứng dụng JAVIS SMART)

Video hướng dẫn: