Hẹn giờ với công tắc Wifi (không dùng bộ trung tâm JAVIS HC)

Hẹn giờ với công tắc Wifi (không dùng bộ trung tâm JAVIS HC)

Mục đích:

Tính năng này cho phép người dùng hẹn giờ bật, tắt thiết bị Wifi có trong hệ . Ví dụ: hẹn 5h bật bình nóng lạnh và tự động tắt 30 phút.

 • Chọn mục "Tự động" phía dưới thanh công cụ.
 • Chọn qua tab "tự động" phía trên.
 • Chọn dấu "+" góc phải trên.

Chọn mục "hẹn giờ".

Chọn mã ID của công tắc muốn thiết lập hẹn giờ (hình công tắc 3 nút màu trắng).

 • “Thời gian thực hiện”: Chọn thời gian bạn muốn hẹn giờ.
 • “Ngày lặp lại”: Chọn những ngày trong tuần mà bạn muốn hẹ giờ
 • “Hành động”: Mục này để chọn hành động hẹn giờ tắt hoặc bật của công tắc. Khi chọn vào sẽ có giao diện như sau:

Thao tác hẹn giờ bật công tắc Wifi

Chọn vào "Hẹn giờ: Bật" để hẹn giờ bật của công tắc

Chọn dấu "+" ở mục "Thiết bị" để thêm thiết bị bạn muốn hẹn giờ bật

 • Tích chọn vào thiết bị bạn cần lựa chọn sau đó nhấn "Đóng".
 • Nhấn "Thêm" để thêm mới hành động
 • Sau khi nhấn "Thêm hành động xong sẽ có giao diện như ảnh.
 • Nhấn "Lưu" để tạo mới tự động hóa hẹn giờ

Thao tác hẹn giờ tắt công tắc Wifi

Chọn vào "Hẹn giờ: Tắt" để hẹn giờ tắt của công tắc

Chọn dấu "+" ở mục "Thiết bị" để thêm thiết bị bạn muốn hẹn giờ bật

 • Tích chọn vào thiết bị bạn cần lựa chọn sau đó nhấn "Đóng".
 • Nhấn "Thêm" để thêm mới hành động
 • Sau khi nhấn "Thêm hành động xong sẽ có giao diện như ảnh.
 • Nhấn "Lưu" để tạo mới tự động hóa hẹn giờ