Hẹn giờ với công tắc Wifi (không dùng bộ trung tâm JAVIS HC)

Hẹn giờ với công tắc Wifi (không dùng bộ trung tâm JAVIS HC)

Mục đích:

Tính năng này cho phép người dùng hẹn giờ bật, tắt thiết bị Wifi có trong hệ . Ví dụ: hẹn 5h bật bình nóng lạnh và tự động tắt 30 phút.

  • Chọn mục "Tự động" phía dưới thanh công cụ.
  • Chọn qua tab "Wifi" phía trên.
  • Chọn dấu "+" góc phải trên.
  • Chọn mục "hẹn giờ".
  • Chọn mã ID của công tắc (mã Id của công tắc để xác định 1 thiết bị công tắc wifi , mỗi công tắc có từ 1-4 nút tương ứng các lộ đèn)
  • Thiết lập hẹn giờ
Đã thêm thiết bị
  • “Thời gian thực hiện”: Chọn thời gian bạn muốn hẹn giờ.
  • “Ngày lặp lại”: Chọn những ngày trong tuần mà bạn muốn hẹ giờ
  • “Thiết bị”: Mục này để chọn đến từng nút ứng với công tắc có mã id ở trên

  • Để chọn trạng thái bật hoặc tắt đèn nhấn vào icon thiết bị đã chọn để thay đổi trạng thái
Lưu ý: Nhấn lưu để hoàn tất việc setup