Tạo mới và quản lý "Nhóm thiết bị" trên ứng dụng Javis Smart

Tạo mới và quản lý "Nhóm thiết bị" trên ứng dụng Javis Smart

Mục đích:

  • - Mục đích của việc tạo nhóm thiết bị để có thể tạo những tự động hóa linh hoạt hơn.
  • - Cách hoạt động của nhóm: Nếu 01 thiết bị bất kì trong nhóm ON thì nhóm sẽ ON. Nếu tất cả thiết bị trong nhóm OFF thì nhóm sẽ OFF.
  • - Thường sẽ tạo nhóm với các cảm biến cửa, cảm biến chuyển động, công tắc thông minh, đèn thông minh.
  • Ví dụ:
  • - Có 02 cảm biến nếu 1 trong 2 cảm biến được kích hoạt thì sẽ bật đèn. Thay vì phải tạo 02 tự động hóa với 2 cảm biến. Chúng ta có thể tạo 01 tự động hóa với 01 nhóm thiết bị với 2 cảm biến kia.

Cách tạo mới 01 nhóm:

Tại màn hình "Yêu thích" chọn dấu "+", chọn "Thiết bị khác"
Chọn "Nhóm thiết bị". Nếu muốn tạo nhóm đèn thông minh thì chọn "Nhóm đèn". Công tắc thông minh điều khiển đèn thì vẫn chọn "Nhóm thiết bị".
Đặt tên cho nhóm thiết bị cần tạo và nhấn dấu "+"
Chọn thiết bị cần tạo thành nhóm và nhấn "Đóng". Lưu ý: chỉ chọn cùng loại thiết bị cho mỗi lần tạo nhóm.
Khi chọn xong thiết bị nhấn "Lưu"
Chọn "Cập nhật ngay"
Chọn "Cập nhật thiết bị"

Nhấn "Lưu"
Nhóm thiết bị vừa tạo sẽ hiển thị trong danh sách "Thiết bị"

Cách tạo tự động hóa với Nhóm thiết bị bật: https://huongdan.javishome.vn/tao-tu-dong-hoa-nhom-thiet-bi-bat/

Cách tạo tự động hóa với Nhóm thiết bị tắt: https://huongdan.javishome.vn/tao-tu-dong-hoa-nhom-thiet-bi-tat/