Hướng dẫn kết nối bộ âm ly đa vùng và tải lên app javis smart

Thiết bị âm ly đa vùng là một thiết bị trung gian đóng vai trò kết nối giữa loa và bộ trung tâm Javis HC. Âm ly có kết nối mạng LAN hoặc WIFI và có khả năng kết hợp với các hệ thống loa, âm ly bên ngoài để có thể phát nhạc Spotify, nhạc nội bộ, nhạc Youtube, Radio từ ứng dụng Javis Smart hoặc thiết lập các tự động hóa tự động hẹn giờ phát nhạc, phát nhạc theo cá nhân hóa ...

Có 2 loại âm ly đa vùng như sau:

 • âm ly đa vùng tích hợp công suất: với loại âm ly này bạn sẽ không cần âm ly rời mà có thể đấu thẳng âm ly với loa. Hiện tại có dòng âm ly JS-A50 hỗ trợ tích hợp công suất
 • Âm ly đa vùng không tích hợp công suất: với loại âm ly này ngoài hệ thống loa bạn cần có thêm 1 âm ly công suất riêng để đấu nối thành hệ thống hoàn chỉnh. Từ bộ âm ly đa vùng sẽ kết nối đến âm ly công suất, từ âm ly công suất sẽ đấu nối đến loa.

I. Kết nối bộ âm ly đa vùng vào mạng

Để kết nối vào app Javis Smart trước tiên ta cần kết nối bộ âm ly đa vùng vào mạng. Dưới đây là các bước kết nối bộ âm ly đa vùng vào mạng LAN. Trường hợp cần kết nối qua mạng WIFI có thể làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng 4Stream hoặc Legacy Player.

Bước 1: Tiến hành cấp nguồn và mạng LAN cho thiết bị âm ly

Bước 2: Tiến hành xác định địa chỉ ip của thiết bị âm ly

Lưu ý: bạn cần để bộ âm ly và điện thoại kết nối vào cùng một mạng LAN (cùng dải IP nội bộ)
 • Tiến hành tải và mở app "4STREAM" hoặc "Legacy Player" trên điện thoại của bạn
 • Trên giao diện của ứng dụng sẽ tự động tìm kiếm và hiển thị thiết bị âm thanh đa vùng lên trên ứng dụng
 • Bạn sẽ chọn đến thiết bị âm ly vừa được kết nối và hiển thị và chọn vào mục "cài đặt"
Trong phần cài đặt các bạn chọn " Speaker Info"
Trong bảng hiển thị các bạn hãy lưu lại địa chỉ ip
Lưu ý: Các bạn cần cố định địa chỉ ip này trên bộ router lại để tránh xảy ra các vấn đề bị thay đổi địa chỉ ip khi mất mạng...
0:00
/
Hướng dẫn kết nối âm ly đa vùng vào mạng và xác định địa chỉ ip

II. Kết nối bộ âm ly đa vùng lên app Javis Smart

Dưới đây là các bước để kết nối hệ thống âm ly đa vùng vào bộ trung tâm Javis HC và sau đó cập nhật lên ứng dụng Javis smart, sau khi đã kết nối bộ âm ly đa vùng vào mạng

lưu ý : Bộ trung tâm Javis HC và bộ loa loa đa vùng phải được kết nối vào cùng một hệ thống mạng nội bộ (cùng 1 dải IP nội mạng)

Có 2 bước chính cần thực hiện như sau:

 • Bước 1: Dùng ứng dụng Legacy player để kết nối bộ âm ly đa vùng vào mạng LAN hoặc mạng WIFI

Xem hướng dẫn ở đây: https://huongdan.javishome.vn/huong-dan-ket-noi-bo-am-ly-da-vung-vao-mang/

 • Bước 2: Tìm địa chỉ IP nội mạng của bộ âm ly đa vùng để tiến hành tích hợp vào bộ trung tâm Javis HC

Xem video hướng dẫn kết nối bộ âm ly đa vùng vào  Javis HC như dưới đây (các bước chi tiết mô tả ở bên dưới):

0:00
/
Hướng dẫn kết nối hệ thống loa đa vùng vào mạng

Bước 2.1: Tiến hành mở app Javis Smart và chọn vào phòng tiến hành thêm thiết bị khác

Thêm thiết bị khác

Bước 2.2: Chọn vào quản lí âm thanh đa vùng và tiến hành thêm thiết bị

Thêm thiết bị cho hệ thống âm thanh đa vùng

Bước 2.3: Tiến hành cấu hình và cập nhật thiết bị

Cấu hình và cập nhật thiết bị
 • Ở phần "tên" ta sẽ đặt tên cho thiết bị
 • Phần "địa chỉ" ta sẽ nhập địa chỉ ip của thiết bị sau khi đã đăng nhập vào mạng
 • Lưu và khởi động lại HC

Bước 2.4: Cập nhật thiết bị

Cập nhập thiết bị mới từ Javis HC vào ứng dụng Javis Smart
Mục đích: Trong trường hợp bạn kết nối thiết bị thông qua giao diện Web 8123, hoặc bạn xóa thiết bị khỏi ứng dụng Javis Smart (không phải xóa khỏi HC) thì bạn cẩn phải cập nhập thiết bị lên ứng dụng JAVIS SMART. Các thiết bị mới có thể
 • Như vậy là bạn đã kết nối xong hệ thống l0a đa vùng của mình vào app Javis Smart . Bạn có thể mở vào mục thiết bị tìm kiếm  tên thiết bị loa của mình và thiết lập vị trí phòng để thuận tiện cho việc sử dụng

Các bạn có thể xem link các sản phẩm âm thanh đa vùng tại đây: https://javishome.vn/thiet-bi-am-thanh-da-vung