Hướng dẫn sử dụng tính năng thay thế thiết bị cũ trên ứng dụng Javis Smart.

Tính năng này cho phép bạn thay thế thiết bị cũ thành thiết bị mới trong ứng dụng Javis Smart. Thường được sử dụng trong các trường hợp thiết bị cũ bị hỏng và cần thay thế thiết bị mới.

Lưu ý:
  • Chỉ thay thế được những thiết bị cùng loại. Ví dụ: thay công tắc cũ thành công tắc mới, đèn cũ thành đèn mới, cảm biến cửa cũ thành cảm biến cửa mới...
  • Khi bạn thực hiện thao tác này. Hiểu đơn giản là ID của thiết bị mới sẽ thay thế vào ID của thiết bị cũ và ngược lại. Do đó, thiết bị mới sẽ thay thế vị trí của thiết bị cũ trên màn hình phòng cũng như các kịch bản, tự động hóa của thiết bị cũ.

Các bước tiến hành:

Tại màn hình Phòng, chọn dấu + > chọn "Thiết bị khác"
Kéo xuống dưới chọn "Thay thế thiết bị"
Chọn "Thiết bị cũ" và "Thiết bị mới" cần thay thế
Nhấn Lưu để bắt đầu thay thế
Nếu bạn đã chắc chắn với việc thay thế thì nhấn "Có"
Nhấn "Đóng" để hoàn thành việc thay thế

Như ở đây mình đã thay đổi thành công. Id của thiết bị mới đã được đẩy vào tên "Philips to" và ngược lại. Thiết bị cũ sẽ có thêm phần (đã thay thế)