Hướng dẫn mở radio trên hệ thống âm thanh đa vùng

Video hướng dẫn:

Sản phẩm âm thanh đa vùng:

Âm thanh đa vùng
Âm thanh đa vùng
Hướng dẫn phát nhạc radio trên ứng dụng javis 

Thao tác trên ứng dụng Javis Smart:

Nhấn giữ vào icon loa mà bạn muốn phát Radio
Chọn vào icon 3 gách để truy cập danh sách radio
Chọn vào mục "Radio" và chọn vào kênh mà bạn muốn phát lên loa đa vùng.
Giao diện phát radio trên loa đa vùng.