Câu lệnh điều khiển giọng nói hay sử dụng

Câu lệnh điều khiển giọng nói hay sử dụng

Mục đích: Bạn có thể ra lệnh điều khiển thiết bị hoặc kích hoạt kịch bản bằng giọng nói trên ứng dụng Javis Smart hoặc Loa thông minh JAVIS. Dưới đây là các câu lệnh phổ biến.

Điều khiển đèn, rèm, bình nóng lạnh, điều hòa theo phòng:

 • Câu lệnh: "Bật/ tắt + tên thiết bị + tên phòng "
 • Lưu ý: Trong trường hợp thiết bị chỉ có 1 tên duy nhất, không bị trùng với thiết bị khác. Lúc này có thể đọc: "Bật/ tắt + tên thiết bị".
 • Bật đèn số 1 phòng khách( Thiết bị có tên là “Đèn số 1” đặt tại “Phòng khách”.)
 • “Bật điều hòa”+tên phòng: sẽ bật toàn bộ điều hòa trong phòng tương ứng mà không quan tâm đến tên điều hòa. Ví dụ: bật điều hòa phòng ngủ.
 • “Tắt điều hòa”+tên phòng: sẽ tắt toàn bộ điều hòa trong phòng tương ứng mà không quan tâm đến tên điều hòa. Ví dụ: tắt điều hòa phòng ngủ.
 • “Bật điều hòa phòng ngủ chế độ mát 25 độ”: bật điều hòa có tên là “điều hòa” hoặc “điều hòa phòng ngủ”
 • Bật điều hòa phòng ngủ (Bật điều hòa được đặt tại "Phòng ngủ")
 • Giảm độ sáng đèn trang trí 30% ( Đèn 16tr màu có tên là “Đèn trang trí”)
 • Tăng độ sáng đèn trang trí 50% ( Đèn 16tr màu có tên là “Đèn trang trí)
 • Giảm độ sáng đèn trang trí( Đèn 16tr màu có tên là “Đèn trang trí)
 • Tăng độ sáng đèn trang trí( Đèn 16tr màu có tên là “Đèn trang trí)

Kích hoạt kịch bản:

 • Đọc trực tiếp tên kịch bản.
 • Ví dụ: ‘Đi ngủ”/ Kịch bản có tên là “đi ngủ” đã thiết lập trước trong ứng dụng Javis Smart hoặc Javis HC.

Câu lệnh điều khiển toàn bộ thiết bị trong nhà:

 • “Tắt toàn bộ thiết bị”: sẽ tiến hành tắt toàn bộ công tắc, đèn, điều hòa, đóng rèm.
 • “Bật toàn bộ thiết bị”: sẽ tiến hành bật toàn bộ công tắc, đèn, điều hòa, mở rèm ở tất cả các phòng.
 • “Mở toàn bộ rèm”: sẽ tiến hành mở toàn bộ rèm trong nhà mà không quan tâm đến tên các bộ rèm.
 • “Đóng toàn bộ rèm”: sẽ tiến hành đóng toàn bộ rèm trong nhà mà không quan tâm đến tên của các rèm.

Hỏi trạng thái hiện tại của thiết bị:

 • “Cửa chính phong khách đóng hay mở”: hỏi trạng thái cửa nếu có 1 cảm biến tên là “cửa chính” đặt ở “Phòng khách”
 • “Phòng tắm có người hay không”: dựa theo cảm biến chuyển động đặt trong phòng tắm.

Hỏi về tin tức, thời tiết:

 • “Thời tiết hôm nay thế nào”: hỏi thông tin thời tiết.
 • “Ngày mai trời có lạnh không”: hỏi thông tin thời tiết.
 • “Kết quả sổ xố ngày hôm nay”: hỏi kết quả xổ số
 • Bạn là ai?
 • Bạn có thể làm gì?