Hướng dẫn kết nối camera ip Dahua vào ứng dụng Javis Smart

Hướng dẫn kết nối camera ip Dahua vào ứng dụng Javis Smart

Mục đích:

Khi liên kết vào, bạn có thể lấy được luồng camera lên ứng dụng Javis Smart.

Bước 1: Kết nối camera vào ứng dụng gDSS Plus

  • Trước khi liên kết Camera với ứng dụng Javis Smart, cần thao tác kết nối Camera vào ứng dụng của hãng trước. (Có thể xem ở tài liệu đi kèm Camera)
  • Nếu bạn sửa dụng đầu ghi ip Dahua, có thể tham khảo hướng dẫn Tại đây.
  • Sau khi bạn đã kết nối thành công camera vào ứng dụng gDSS Plus, có thể xem được Camera thì tiến hành bước 2, kết nối camera vào ứng dụng Javis Smart

Bước 2: Kết nối camera vào ứng dụng Javis Smart.

Mở ứng dụng Javis Smart, ở màn hình "Yêu thích" chọn dấu +, sau đó chọn "Thiết bị khác":

Chọn dấu +/chọn "Thiết bị khác"
Kéo xuống chọn "Quản lý Camera"
Chọn dấu +
Chọn hãng camera tưng ứng
Chọn RTSP Stream nếu muốn tích hợp camera IP
Điền các thông số cần thiết của Camera sau đó nhấn "Lưu"
Nếu tiếp tục thêm Camera mới thì nhấn "Thêm Camera". Nếu chỉ có 1 Camera thì nhấn "Khởi động HC"
Đợi HC khời động xong thì tiến hành cập nhật Camera vừa thêm lên ứng dụng Javis Smart.
Chọn "Cài đặt"/ "Thiết bị"
Chọn ngôi nhà màu xanh
Chọn cập nhật thiết bị
Chọn thiết bị cần cập nhật lên app và nhấn "Lưu". Thiết bị vừa được cập nhật sẽ hiển thị tại màn hình "Tất cả" hoặc trong danh sách "Thiết bị" ở mục "Cài đặt".