Hướng dẫn bật cảm biến chuyển động camera IP Hikvision

Hướng dẫn bật cảm biến chuyển động camera IP Hikvision

Mục đích:

Cho phép kết nối chuyển động Camera Hik lên ứng dụng Javis Smart để có thể làm tự động hóa, kịch bản.

1. Cấu hình trên camera

Lưu ý:
  • Tính năng tích hợp chuyển động từ camera sẽ phụ thuộc vào bản thân camera và component hỗ trợ, không phải mọi camera đều hỗ trợ chuyển động trên bộ trung tâm Javis.
  • Phải cấu hình trên từng camera riêng biệt, không cấu hình trên đầu ghi.
  • Với camera IP Hik. Việc liên kết thông qua onvif nếu không lên được hết cảm biến và không điều chỉnh được thời gian cập nhật trạng thái của cảm biến thì có thể sử dụng phương này.

B1: Login vào quan quản lý cấu hình camera

Chọn Network > Advance Settings > Intergeration Protocol > tích chọn Enable Hikvition CGI > tại dòng Hikvision CGI Authenticat chọn digest/basic > Nhấn Save
Chọn System > Security > Authentication > Tại dòng WEB Authentication chọn digest/basic > Nhấn Save
Chọn Event > Basic Event > tích chọn Enable Motion Detecion > chọn linkage method > Tích chọn Notify Surveillance Center.
  • Có thể điều chỉnh khu vực phát hiện chuyển động tại tab Area Settings và giảm độ nhạy xuống 40 để không bị báo ảo.

2. Cấu hình trên app Javis Smart

Vào phần Thêm thiết bị => Chọn thiết bị khác => Chọn Thêm Camera => ONVIF và nhập thông số Camera vào. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra nếu camera có hỗ trợ cảm biến đã được JAVIS hỗ trợ thì sẽ lấy được thông tin cảm biến để lưu vào Javis HC

Sau đó cần vào chức năng cập nhật thiết bị để lưu các cảm biến mới này lên app Javis Smart.

Cài đặt/ Thiết bị
Chọn ngôi nhà màu xanh
Chọn Cập nhật thiết bị
Chọn những thiết bị cần cập nhật/ Nhấn Lưu