Hẹn giờ khi dùng bộ trung tâm JAVIS HC

Hẹn giờ khi dùng bộ trung tâm JAVIS HC

Mục đích:

Tính năng này cho phép người dùng hẹn giờ bật, tắt 1 thiết bị có trong hệ thống hoặc kích hoạt 1 kịch bản đã được tạo sẵn. Ví dụ: hẹn 10h kích hoạt kịch bản “Đi ngủ”.

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
  • Chọn "Hẹn giờ"
  • Chọn “Hẹn giờ” => Chọn mã ID của bộ trung tâm JAVI HC (hình ngôi nhà màu xanh).
  • “Tên hẹn giờ”: Điền tên bạn muốn đặt.
  • “Thời gian thực hiện”: Chọn thời gian bạn muốn hẹn giờ.
  • “Ngày lặp lại”: Chọn những ngày trong tuần mà bạn muốn hẹ giờ
  • “Chọn hành động”: Chọn hành động mà bạn muốn thiết bị thực hiện có sẵn trong danh sách.
  • “Chọn thiết bị thực hiện”: Chọn những thiết bị có sẵn trong danh sách để thực hiện ứng với hành động bạn chọn ở bên trên.

Video hướng dẫn: