Kết nối bộ trung tâm Javis HC vào ứng dụng Javis Smart

Kết nối bộ trung tâm Javis HC vào ứng dụng Javis Smart

KẾT NỐI JAVIS HC VÀO ỨNG DỤNG JAVIS SMART TRÊN ĐIỆN THOẠI

Nếu bạn mới mua bộ trung tâm Javis HC hoặc vô tình xóa mất Javis HC khỏi ứng dụng Javis Smart thì bạn sẽ cần kết nối lại vào app Javis Smart.

Dưới đây là các bước để kết nối bộ trung tâm Javis HC vào ứng dụng Javis Smart trên điện thoại Android hoặc iOS:

  • Bước 0: Cần đảm bảo Javis HC đã được kết nối mạng LAN và mới khởi động lên (dưới 10 phút). Nếu đã cấp nguồn cho Javis HC trên 10 phút, hệ thống sẽ tự động khóa chế độ kết nối HC vào app. Khi đó vui lòng tắt nguồn của Javis HC và đợi tầm 1 phút rồi cấp nguồn trở lại. Điện thoại đã cài đặt phiên bản ứng dụng Javis Smart mới nhất.
  • Bước 1: Đảm bảo điện thoại đang cài ứng dụng Javis Smart và bộ trung tâm Javis HC đang kết nối chung 1 mạng LAN (cùng một dải địa chỉ IP nội mạng)
  • Bước 2: Tại giao diện màn hình của ứng dụng, chọn dấu "+" sau đó chọn "JAVIS HC"
  • Chờ đến khi ứng dụng Javis Smart quét được bộ Javis HC và hiển thị đầy đủ danh sách thiết bị thì ấn "Lưu" để hoàn thành quá trình thêm bộ trung tâm Javis HC vào trong ứng dụng Javis Smart.
  • Nếu đợi tầm 1 phút mà không tìm thấy HC thì bấm vào mục "Nhập địa chỉ IP" của HC ở góc dưới màn hình sau đó nhập tay địa chỉ IP của HC và bấm kết nối.

LƯU Ý MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ỨNG DỤNG JAVIS SMART KHÔNG TÌM THẤY BỘ TRUNG TÂM JAVIS HC:

  • Hãy chắc bộ trung tâm JAVIS HC và điện thoại của bạn đang được kết nối vào cùng 1 mạng nội bộ (2 thiết bị có dải địa chỉ IP nội mạng chung nhau. Ví dụ: IP của bộ HC là 192.168.1.x thì IP của điện thoại phải là 192.168.1.y). Nếu không chung dải mạng sẽ không thể tìm thấy bộ Javis HC để kết nối vào app.
  • Chỉ cho phép quét bộ trung tâm JAVIS HC vào ứng dụng JAVIS SMART trong vòng 10 phút, vì vậy nếu trước đó bạn đã cắm nguồn bộ trung tâm JAVIS HC qua 10 phút và chưa quét vào app, hãy tiến hành rút nguồn bộ trung tâm JAVIS HC sau đó đợi trong vòng 1 phút và cắm lại, đợi bộ trung tâm JAVIS HC khởi động lên (sau khoảng 2 phút) và tiến hành quét lại.
  • Mỗi bộ Javis HC sẽ chỉ được kết nối vào 1 tài khoản Javis Smart duy nhất. Nếu đã kết nối bộ Javis HC vào 1 tài khoản nào đó sau đó reset và kết nối vào tài khoản mới thì phải đảm bảo đã xóa khỏi tài khoản cũ trước đó.

Video hướng dẫn chi tiết: