Tạo tự động hóa tự động bật, tắt đèn nhà vệ sinh dùng cảm biến cửa và cảm biến chuyển động

Tạo tự động hóa tự động bật, tắt đèn nhà vệ sinh dùng cảm biến cửa và cảm biến chuyển động

Mục đích:

Tính năng này cho phép bật tắt tự động đèn và các thiết bị trong nhà vệ sinh dựa theo cảm biến cửa và cảm biến chuyển động.Không bị tắt đèn trong quá trình sử dụng nhà vệ sinh.

Yêu cầu:

Cần lắp đặt công tắc thông minh, 1 cảm biến cửa và 1 cảm biến chuyển động ứng với nhà Vệ sinh cần thiết lập tự động.

                                                                                                                                                       Các bước thực hiện:

 • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động"/ "Tự động hóa" / "Chọn dấu +"
 • Chọn "Tự động nhà vệ sinh"

Các trường hợp tự động nhà vệ sinh dùng kết hợp cảm biến cửa và cảm biến chuyển động hồng ngoại

1. Trường hợp cửa vệ sinh luôn đóng (đi ra hoặc đi vào đều đóng lại)

 • 1.1 Mở cửa thì đèn bật ngay lập tức (theo cảm biến cửa)
 • 1.2 Đèn đang sáng, sau đó đóng cửa lại thì đèn KHÔNG tắt dù ngồi im không cử động. Nếu ngồi im không cử động 30 phút thì đèn tắt.
 • 1.3 Mở cửa đi ra ngoài đèn tắt ngay lập tức

2. Trường hợp cửa vệ sinh luôn mở (đi vào, đi ra không đóng kín cửa)

 • 2.1 Mở cửa vào đèn sẽ bật (chậm hơn 1.1 khoảng 1~2s) (theo cảm biến chuyển động)
 • 2.2 Đèn đang sáng, nếu đóng cửa lại và ở trong đó thì đèn sẽ KHÔNG tắt( trong vòng 30p) dù ngồi im không cử động
 • 2.3 Nếu đi vào và sau đó KHÔNG đóng cửa, sau đó ngồi im thì đèn sẽ tắt khi không có chuyển động 2-3 phút
 • 2.4 Đi ra ngoài KHÔNG đóng cửa đèn sẽ tắt sau 2-3 phút

Những trường hợp chạy không chính xác (các trường hợp không phổ biến):

 • 3.1 Trường hợp 2 người cùng vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại, sau đó 1 người thứ 3 mở cửa đi vào vào hoặc 1 người ở trong mở cửa ra thì đèn vẫn tắt dù còn ít nhất 1 người trong nhà vệ sinh. Trường hợp này để bật lại đèn nhanh thì chỉ cần đóng cửa lại và mở ra thì đèn sẽ sáng lại.
 • 3.2 Trường hợp 1 người vừa mở cửa đi ra (đèn đã tắt) và không đóng cửa lại, sau đó quay lại ngay vào nhà vệ sinh thì đèn sẽ không bật lại ngay (trường hợp này phải đi ra ngoài tầm 2 phút rồi quay vào thì mới tự bật. Nguyên nhân do cảm biến chuyển động sau 1-2 phút mới cập nhật trạng thái từ có chuyển động sang không có chuyển động để phát hiện người quay lại. Trường hợp này để bật lại đèn nhanh thì chỉ cần đóng cửa lại và mở ra thì đèn sẽ sáng lại.
 • 3.3 Trường hợp 1 người đi vào, đèn sáng và KHÔNG đóng cửa ngay. Sau đó đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc này hệ thống sẽ hiểu là người vẫn đang ở trong nhà vệ sinh (có thể đang ngồi im) và sẽ chỉ tắt đèn sau 30 phút. Trường hợp này tương đương với 1.2 hoặc 2.2

Các bước thiết lập tự động Vệ sinh trên ứng dụng Javis Smart:

 • “Tên tự động”: Điền tên tự động tương ứng
 • “Thời gian hiệu lực”: mặc định sẽ hoạt động cả ngày, nếu muốn giới hạn thời gian hoạt động có thể điều chỉnh tương ứng.
 • “Cảm biến cửa”: Chọn cảm biến cửa WC
 • “Cảm biến chuyển động”: Chọn cảm biến chuyển động WC
 • “Thời gian tắt đèn sau khi cửa mở mà không có chuyển động”: Thời gian cài đặt tự động tắt đèn trong trường hợp cửa Wc mở, người sửa dụng WC nhanh sau đó đi ra thì sau thời gian cài đăth đèn sẽ tự động tắt.
 • "Thời gian chờ khi mở cửa": Là thời gian chờ để tắt điện khi người dùng từ phía trong nhà vệ sinh mở cửa để đi ra ngoài.
 • “Các thiết bị sẽ bật, tắt tự động”: Chọn đến các thiết bị trong WC mà bạn muốn bật tắt tự động (Đèn, quạt).


Video hướng dẫn chi tiết: