Khắc phục sự cố phát sinh

Tạo mã hỗ trợ kỹ thuật

Mục đích: * Giúp kỹ thuật viên có thể tạm thời đăng nhập ứng dụng Javis Smart, để có thể hỗ trợ khách hàng: Kiểm tra lỗi, sửa, xóa thiết bị, cài đặt kịch bản, tự động hóa... * Đăng nhập bằng mã code, khách hàng không cần cung cấp mật khẩu cho kỹ thuật viên * Khách hàng có thể chủ động

Hướng dẫn kết nối lại công tắc, cảm biến Zigbee bị mất kết nối với hệ thống.

Mục đích: Khi nào cần kết nối lại công tắc, cảm biến zigbee. Trong quá trình sử dụng, có thể sẽ xảy ra trường hợp các cảm biến, công tắc zigbee mất kết nối với bộ trung tâm Javis HC. Lúc này trên app Javis Smart thiết bị đó sẽ hiển thị "Ngoại tuyến". Bạn sẽ không thể điều khiển