Khắc phục sự cố phát sinh

Tạo mã hỗ trợ kỹ thuật

Mục đích: * Giúp kỹ thuật viên có thể tạm thời đăng nhập ứng dụng Javis Smart để có thể hỗ trợ khách hàng: Kiểm tra lỗi, sửa, xóa thiết bị, cài đặt kịch bản, tự động hóa... * Đăng nhập bằng mã code dạng token, khách hàng không cần cung cấp mật khẩu cho kỹ thuật viên, tăng cường bảo mật

Hướng dẫn kết nối lại công tắc, cảm biến hoặc thiết bị Zigbee bất kỳ bị mất kết nối với hệ thống.

Mục đích: Khi nào cần kết nối lại công tắc, cảm biến zigbee?. Trong quá trình sử dụng, vì nhiều lý do khác nhau có thể sẽ xảy ra trường hợp các cảm biến, công tắc zigbee  hoặc 1 thiết bị sử dụng kết nối zigbee bất kỳ có thể mất kết nối với bộ trung tâm Javis HC. Lúc