Cập nhật thiết bị mới từ Javis HC vào ứng dụng Javis Smart

Cập nhật thiết bị mới từ Javis HC vào ứng dụng Javis Smart

Mục đích:

Trong một số trường hợp, các kỹ thuật viên có thể kết nối các thiết bị mới  trực tiếp vào bộ trung tâm Javis HC mà không cần qua ứng dụng Javis Smart. Với những trường hợp này, để cập nhật các thiết bị mới từ Javis HC vào ứng dụng Javis Smart thì thực hiện các thao tác như sau:

  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Cài đặt", sau đó chọn "Thiết bị".

Chọn bộ trung tâm Javis HC (Ngôi nhà màu xanh).

Chọn "Cập nhật thiết bị"

  • Lúc này danh sách các thiết bị có trong bộ trung tâm Javis Hc, nhưng chưa có trên app Javis Smart sẽ hiển thị trong danh sách thiết bị.
  • Chọn tích, hoặc bỏ tích vào những thiết bị bạn muốn cập nhật lên app.
  • Nhấn "Lưu" để lưu thiết bị mới lên app Javis Smart.
  • Các thiết bị mới cập nhật lên sẽ xuất hiện ở màn hình phòng "Tất cả", hoặc trong danh sách "Thiết bị" ở mục "Cài đặt".

Video hướng dẫn chi tiết: