Tạo mã hỗ trợ kỹ thuật

Tạo mã hỗ trợ kỹ thuật

Cơ bản về tính năng:

  • Giúp kỹ thuật có thể tạm thời đăng nhập ứng dụng Javis Smart, để có thể hỗ trợ khách hàng: Kiểm tra lỗi, sửa, xóa thiết bị, cài đặt kịch bản, tự động hóa...
  • Đăng nhập bằng mã code, khách hàng không cần cung cấp mật khẩu cho kỹ thuật viên
  • Khách hàng có thể chủ động quản lý thời gian truy cập của kỹ thuật viên, xóa phiên đăng nhập khi cần thiết.
  • Khi hết thời gian đăng nhập, tài khoàn trên máy kỹ thuật viên sẽ tự động đăng suất.

Các bước tạo mã hỗ trợ:

Mở ứng dụng Javis Smart, chọn "Cài đặt" / "Liên hệ"

Chọn mục "Hỗ trợ kỹ thuật"
  • Lựa chọn thời gian hỗ trợ, ví dụ bạn cần kỹ thuật hỗ trợ trong vòng 6 tiếng: 06:00:00
  • Nhấn "Tạo mã bảo mật"
  • Nhấn giữ vào mã bảo mật được tạo để copy và tiến hành gửi mã bảo mật cho kỹ thuật viên.

Lưu ý:
  • Mã bảo mật chỉ có hiệu lực trong vòng 3 phút, nếu quá 3 phút mà kỹ thuật chưa tiến hành đăng nhập thành công, lúc này bạn cần tạo mã bảo mật mới để gửi lại kỹ thuật viên.
  • Nếu quá trình đăng nhập, nhập sai mã bảo mật quá 5 lần sẽ bị tạm khóa đăng nhập trong 15 phút.

Video hướng dẫn: