Hướng dẫn kết nối nhanh thiết bị Hỗ trợ Homekit vào bộ trung tâm Javis HC

Mục đích:

  • Kết nối các thiết bị thông minh của các hãng (ví dụ Xiaomi, Yeelight ..) có hỗ trợ Homekit vào bộ trung tâm Javis HC nội mạng
  • Sau khi kết nối có thể điều khiển và thiết lập các tự động hoá liên quan trong ứng dụng Javis smart như các thiết bị khác.
  • Một số thiết bị Homekit phổ biến đã hỗ trợ kết nối vào Hệ sinh thái Javis: Ổ cắm thông minh Xiaomi, Đèn bàn thông minh Xiaomi Desklamp 1S, Đèn thông minh Yeelight ...

Các bước kết nối thiết bị hỗ trợ Homekit vào bộ trung tâm Javis HC:

Lưu ý: Với những thiết bị như đèn thông minh BLE Yeelight sử dụng Hub có hỗ trợ Homekit. Lúc này bạn cần kết nối đèn vào Hub thông qua app Yeelight trước. Sau đó mới thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
  1. Mở app Home (Nhà) trên điện thoại iPhone/iPad, reset thiết bị và kết nối vào app Home theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thông thường chỉ cần quét mã QR dán trên thiết bị có hỗ trợ Homekit và làm theo hướng dẫn. Cần đảm bảo thiết bị cùng kết nối mạng lan với Javis HC và điện thoại.

2. Vào app Home, xoá thiết bị khỏi Homekit. Khi đó thiết bị sẽ không thể điều khiển trên app Home được nữa và sẽ tự chuyển sang trạng thái chờ kết nối vào bộ trung tâm Javis HC.

3. Thao tác trên ứng dụng Javis Smart:

Tại màn hình phòng chọn dấu +. Chọn "Thiết bị khác"
Chọn thiết bị Homekit
Chọn dấu +
Danh sách các thiết bị đang ở trạng thái kết nối. Chọn vào thiết bị bạn cần kết nối.
Nhập mã kết nối phía sau thiết bị và nhấn Lưu
Thông báo như này là bạn đã liên kết thành công. Lúc này bạn có thể tìm thấy thiết bị trong màn hình phòng "Tất cả" hoặc trong danh sách thiết bị.
Đây là thiết bị trên app Yeelight
Sau khi tích hợp vào app Javis thông qua Hub Yeelight hỗ trợ Homekit

Lưu ý:

  • Trường hợp nếu sau khi nhập mã Homekit và bấm kết nối mà gặp lỗi dù đã nhập đúng thì có thể rút điện thiết bị ra, đợi tầm 1p cắm điện lại rồi sau đó thử lại.
  • Trường hợp thiết bị Homekit dạng WIFI thì cần phải add thiết bị đó vào app Apple Home trước sau đó xóa khỏi Apple Home rồi mới kết nối vào Javis

https://huongdan.javishome.vn/huong-dan-lien-ket-javis-hc-voi-appe-homekit/


Tham khảo thêm:
https://www.home-assistant.io/integrations/homekit_controller/#home-assistant-cannot-discover-my-device