Hướng dẫn kết nối nhanh thiết bị Hỗ trợ Homekit vào bộ trung tâm Javis HC

Mục đích:

  • Kết nối các thiết bị thông minh của các hãng (ví dụ Xiaomi, Yeelight ..) có hỗ trợ Homekit vào bộ trung tâm Javis HC nội mạng
  • Sau khi kết nối có thể điều khiển và thiết lập các tự động hoá liên quan trong ứng dụng Javis smart như các thiết bị khác.
  • Một số thiết bị Homekit phổ biến đã hỗ trợ kết nối vào Hệ sinh thái Javis: Ổ cắm thông minh Xiaomi, Đèn bàn thông minh Xiaomi Desklamp 1S, Đèn thông minh Yeelight ...

Các bước kết nối thiết bị hỗ trợ Homekit vào bộ trung tâm Javis HC:

  1. Mở app Home (Nhà) trên điện thoại iPhone/iPad, reset thiết bị và kết nối vào app Home theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thông thường chỉ cần quét mã QR dán trên thiết bị có hỗ trợ Homekit và làm theo hướng dẫn. Cần đảm bảo thiết bị cùng kết nối mạng lan với Javis HC và điện thoại.
  2. Vào app Home, xoá thiết bị khỏi Homekit. Khi đó thiết bị sẽ không thể điều khiển trên app Home được nữa và sẽ tự chuyển sang trạng thái chờ kết nối vào bộ trung tâm Javis HC.
  3. Vào web nội bộ HA 8123, vào phần Integration (bộ tích hợp) chọn "Thêm mới "(dấu + ở góc dưới bên phải), chọn Homekit controller, và đợi 1 vài phút để quét thiết bị hỗ trợ Homekit trong mạng LAN, khi đó sẽ thấy thiết bị vừa xoá khỏi app Home ở bước 2, chọn thiết bị này để tiến hành bước tiếp theo.
  4. Nhập mã code Homekit nếu có yêu cầu (là dãy số in trên nhãn dán lên thiết bị hỗ trợ Homekit)
  5. Đợi kết nối thành công thì cập nhật thiết bị lên app Javis smart.
  6. Sau khi kết nối thiết bị vào Javis HC, có thể tiếp tục chuyển thiết bị sang điều khiển bằng app Home trên điện thoại thông qua bộ tích hợp Homekit như hướng dẫn dưới đây:

https://huongdan.javishome.vn/huong-dan-lien-ket-javis-hc-voi-appe-homekit/


Tham khảo thêm:
https://www.home-assistant.io/integrations/homekit_controller/#home-assistant-cannot-discover-my-device