Hướng dẫn tạo kịch bản

Các hướng dẫn thiết lập kịch bản trong hệ thống Javis

Hướng dẫn thêm nhóm đèn, công tắc

Việc tạo nhóm đèn, công tắc sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc quản lí các thiết bị trong từng khu vực . Nó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thiết lập các tự động hóa kịch bạn ứng với nhiều thiết bị cùng hoạt động.   Để tạo được nhóm đèn, công tắc làm theo các bước sau: Bước

Hướng dẫn tạo kịch bản trong ứng dụng Javis Smart

Mục đích: Tính năng này cho phép bạn tạo các kịch bản bật, tắt hàng loạt thiết bị trên ứng dụng Javis Smart. Các bước để tạo mới kịch bản trong ứng dụng JAVIS SMART: Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Tự động" / "Kịch bản" / chọn dấu "+". "Tên kịch bản"