Hướng dẫn sao lưu (Backup) dữ liệu bộ trung tâm Javis HC thông qua ứng dụng Javis Smart

Tại sao cần sao lưu (Backup) dữ liệu của bộ trung tâm Javis HC?
Việc sao lưu mỗi khi có thay đổi hay điều chỉnh trên ứng dụng sẽ giúp bạn lưu lại được toàn bộ dữ liệu trong bộ Javis HC ở trạng thái hoạt động ổn định, giúp dễ dàng khôi phục khi khi hệ thống của bạn gặp vấn đề phát sinh.
Trường hợp cần khôi phục hệ thống, nếu đã có bản sao lưu trước đó bạn có thể khôi phục lại gần như hoàn toàn các thiết bị, kịch bản, tự động hóa .. trên bộ trung tâm Javis HC mà không cần phải thực hiện lại các thao tác kết nối thiết bị hay cấu hình.
Việc sao lưu nên được tiến hành ngay khi bạn hoàn thành cấu hình Hệ thống Javis Smart lần đầu tiên
Việc sao lưu có thể được tiến hành ngay trên ứng dụng Javis Smart

Dưới đây là các bước tiến hành Sao lưu dữ liệu bộ trung tâm Javis HC trên ứng dụng Javis Smart:

Bước 1: Mở ứng dụng Javis Smart, chuyển đến màn hình danh sách thiết bị

Mở danh sách thiết bị

Bước 2 Chọn đến bộ trung tâm HC (có biểu tượng ngôi nhà mầu xanh), mở màn hình chi tiết và  chọn "Quản lý sao lưu"

Bước 3: Tạo bản sao lưu sau khi có thay đổi trên ứng dụng

Tạo bản sao lưu

Bước 4: Tiến hành đặt tên và lưu lại

Lưu ý: có thể đặt tùy chọn mật khẩu có hoặc không và bạn nên đặt tên theo ngày cập nhật + tên nhà bạn để mang tính gợi nhớ sau này.
  • Sau khi xong các bạn chọn Lưu lại và chờ trong giây lát  bản sao lưu cảu bạn sẽ được tự dộng cập nhập lên trên ứng dụng và bạn có thể vào để kiểm tra

Một số lưu ý:

Không nên tạo liên tiếp nhiều bản sao lưu gần nhau mà có ít thay đổi vì sẽ chiếm nhiều dung lượng trống trên bộ Javis HC
Hãy chỉ lưu lại các bản sao lưu ổn định
Hãy xóa các bản sao lưu cũ và đặc biệt là các bản sao lưu có dung lượng lớn