Thêm công tắc Zigbee vào ứng dụng Javis Smart

Thêm công tắc Zigbee vào ứng dụng Javis Smart

Các bước kết nối công tắc Zigbee vào trong ứng dụng Javis Smart:

Bước 1: Cần đảm bảo các nội sau được thực hiện trước khi

  • Trong ứng dụng JAVIS SMART đã liên kết với bộ JAVIS HC
  • Cắm dây Lan kết nối từ bộ trung tâm Javis HC với Modem
  • Kết nối điện thoại với mạng Wifi cùng chung mạng nội bộ với bộ trung tâm JAVIS HC (điện thoại và HC cùng 1 lớp mạng hay cùng dải IP nội mạng).
  • Trên ứng dụng Javis Smart đã có thể điều khiển bật, tắt công tắc "Kết nối Zigbee" ở màn hình phòng "Tất cả".

Bước 2:

  • Từ màn hình chính của ứng dụng chọn dấu "+" góc phải trên Chọn "Thiết bị Zigbee"
  • Nhấn và giữ 1 nút bất kì trên công tắc Zigbee 10s sau đó nhả tay ra
  • Đợi ứng dụng Javis Smart tìm và hiển thị công tắc Zigbee trong danh sách thiết bị mới.
  • Khi thiết bị Zigbee được tìm thấy, tiến hành đổi tên, chọn vị trí, loại thiết bị và lưu lại (có thể thay đổi sau khi lưu)

Video hướng dẫn chi tiết: