Hướng dẫn kết nối setup bộ modul Aqara T2

Hướng dẫn kết nối setup bộ modul Aqara T2

1. Hướng dẫn đấu nối thiết bị

1.1. Đấu nối theo dạng tiếp điểm khô

Lưu ý: Đấu nối dạng tiếp điểm khô là người dùng cấp nguồn đầu vào điện áp thấp sẽ cho nguồn đầu ra tương ứng thường dùng cho dây tín hiệu
  • Sơ đồ đấu nối
  • Vị trí s1, s2 là tín hiệu đầu vào tương ứng với L1 và L2 ( khi s1 tiếp xúc com kích hoạt trạng thái L1 , khi s2 tiếp xúc với chân com kích hoạt trạng thái L2)

1.1.1. Những trường hợp áp dụng : Dùng để đấu nối điều khiển cửa cuốn, cổng tự động, rèm đóng mở

  • Ta đấu nối chân com trên các bộ điều điều khiển cổng, rèm vào chân Lout trên thiết bị và chân L1, L2 vào các chân điều khiển đóng mở của rèm, cửa cuốn
  • Khi đó L1, L2 sẽ là hai công tắc điều khiển các chế độ đóng mở cổng , rèm

1.2. Đấu nối theo dạng tiếp điểm ướt

Lưu ý: Đấu nối dạng tiếp điểm ướt đầu ra sẽ cho điện app nguồn cấp 220v vào thiết bị
  • Sơ đồ đấu nối
  • Vị trí s1, s2 là tín hiệu đầu vào tương ứng với L1 và L2 ( khi s1 tiếp xúc com kích hoạt trạng thái L1 , khi s2 tiếp xúc với chân com kích hoạt trạng thái L2)

1.2.2. Những trường hợp aps dụng : đấu nối bật tắt đèn , những thiết bị có điện app đầu vào 220v

  • Khi đó L1,L2 sẽ tương ứng với công tắc điều khiển bật tắt cho các thiết bị đèn....

2. Hướng dẫn kết nối và setup thiết bị lên app javis smart

Gợi ý: https://huongdan.javishome.vn/them-cong-tac-zigbee-vao-ung-dung-javis-smart/

2.1. Nhấn giữ 8s nút trên thiết bị đến khi đèn báo trạng thái nhấp nháy để vào trạng thái kết nối

2.2. Mở app Javis smart (đã được thêm bộ trung tâm hc) , bật chế độ thêm thiết bị zigbee trên app

2.3. Chờ đến khi thiết bị được tìm thấy chọn phòng đặt tên cho thiết bị và nhấn lưu lại

  • Thiết bị sẽ hiển thị ra hai công tắc tương ứng với tín hiệu đầu ra L1, L2

Ghi chú:

s1 và s2 sẽ được kích hoạt đồng bộ với trạng thái đầu ra L1,L2 , Nên có thể dùng s1,s2 để đấu nối cho cảm biến và trạng thái sẽ được lấy theo tín hiệu đầu ra L1,L2 tương ứng với 2 công tắc hiển thị trên app