Tạo mới và quản lý "Công tắc ảo" trên ứng dụng Javis Smart

Tạo mới và quản lý "Công tắc ảo" trên ứng dụng Javis Smart

Mục đích sử dụng:

  • Tính năng này cho phép người dùng tạo ra các công tắc ảo (hiển thị dưới dạng công tắc, có thể bật, tắt nhưng không gán với thiết bị thật).
  • Khi tạo ra những công tắc này, có thể ứng dụng để gán trạng thái cho thiết bị để làm điều kiện tạo tự động hóa.
  • Gán kịch bản, thiết bị cho nút công tắc ảo để có thể đưa lên Google home, Alexa để sử dụng điều khiển giọng nói. Với Google home, Alexa 1 số thiết bị không hiển thị trong danh sách thiết bị. Tuy nhiên công tắc thì luôn hiển thị, do đó có thể sử dụng tính năng công tắc ảo này để đưa thiết bị không được hỗ trợ lên.

Tạo mới công tắc trên ứng dụng Javis Smart:

Tại màn hình "Yêu thích" chọn dấu "+", chọn "Thiết bị khác"
Chọn"Công tắc ảo"

Chọn dấu "+"
Điền tên công tắc bạn muốn tạo và nhấn "Lưu"
Công tắc ảo vừa tạo sẽ hiển thị trong danh sách thiết bị. Lúc này bạn có thể bật tắt và sử dụng nó để tạo tự động hóa.