Cấu hình thiết bị hồng ngoại

Hướng dẫn cấu hình các thiết bị liên quan đến điều khiển sóng hồng ngoại

Hướng dẫn học lệnh công tắc hồng ngoại

Mục đích: Thao tác này cho phép bạn học lệnh bật/tắt 01 công tắc hồng ngoại. Ví dụ khi cần học lệnh bật/tắt quạt hồng ngoại, bật tắt TV hoặc 1 thiết bị có remote hồng ngoại bất kỳ. Khi học lệnh thành công, bạn có thể tiến hành bật, tắt công tắc hồng ngoại đã học đó

Các bước để học lệnh điều khiển Tivi mới:

Mục đích: Tính năng này cho phép bạn học lệnh 1 điều khiển tivi mới, chưa có trong thư viện Javis. Bước 1: Đảm bảo đã kết nối bộ JAVIS HC vào mạng Internet, kết nối ít nhất 1 thiết bị loa vào trong bộ trung tâm Javis HC. Bước 2: Truy cập vào địa chỉ IP của bộ trung

Các bước để học lệnh điều khiển điều hòa mới:

Mục đích: Mục đích của tính năng này cho phép bạn học lệnh 01 điều khiển điều hòa mới, chưa có sẵn trong thư viện Javis. Bước 1: Đảm bảo đã kết nối bộ JAVIS HC vào mạng Internet, kết nối ít nhất 1 thiết bị loa vào trong bộ trung tâm Javis HC. Bước 2: Truy cập vào địa

Hướng dẫn tạo mới bộ điều khiển tivi trong ứng dụng JAVIS SMART

Mục đích: Tính năng này bạn có thể tạo mới 01 điều khiển tivi mới đã có sẵn trong ứng dụng Javis Smart mà không cần học lệnh. Lưu ý: Thao tác này được thực hiện khi đã có ít nhất 1 bộ Broadlink trong app JAVIS SMART. Bước 1: Tạo mới điều khiển Tại ứng dụng JAVIS SMART chọn:

Hướng dẫn tạo mới bộ điều khiển điều hòa trong ứng dụng JAVIS SMART

Mục đích: Tính năng này bạn có thể tạo mới 01 điều khiển điều hòa mới đã có sẵn trong ứng dụng Javis Smart mà không cần học lệnh. Lưu ý: Thao tác này được thực hiện khi đã có ít nhất 1 bộ Broadlink trong app JAVIS SMART. Bước 1: Tạo mới điều khiển Tại ứng dụng JAVIS SMART

Hướng dẫn kết nối bộ Broadlink vào trong ứng dụng JAVIS SMART

Mục đích: Bạn có thể liên kết bộ điều khiển hồng ngoại Broadlink vào Javis HC để có thể dùng làm thiết bị điều khiển các thiết bị hồng ngoại như Tivi, Điều hòa. Bước 1: Kết nối Broadlink vào mạng Wifi * Tại màn hình chính chọn dấu + * Chọn “Thiết bị hồng ngoại” * Điền tên và mật khẩu Wifi * Nhấn

Hướng dẫn liên kết bộ điều hòa phản hồi trạng thái vào bộ trung tâm Javis Hc

Mục đích: Liên kết bộ điều khiển điều hòa phản hồi trạng thái vào Javis HC để có thể tạo tự động hóa, kịch bản với điều hòa. Bước 1: Kết nối bộ điều khiển điều hòa vào ứng dụng Javis Smart Tham khảo hướng dẫn tại đây: https://huongdan.javishome.vn/huong-dan-ket-noi-bo-dieu-hoa-phan-hoi-trang-thai-vao-ung-dung-javis-smart/ Bước 2: Ghim địa chỉ ip Tĩnh

Hướng dẫn kết nối bộ điều hòa phản hồi trạng thái vào ứng dụng JAVIS SMART

Thiết bị cần có * Bộ điều hòa phản hồi trạng thái Javis * Tải và đăng ký tài khoản ứng dụng Javis Smart: IOS: https://apps.apple.com/vn/app/javis-smart/id1511184942 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.javisco.javissmart Cách lắp đặt * Phải lắp ở mặt lạnh của điều hòa, mục đích của việc này để