Work with Javis

Điều khiển thiết bị với Google Asistant

Mục đích: Google Assistant là trợ lý ảo của Google. Trợ lý ảo thông minh Google Assistant sẽ giúp người dùng làm rất nhiều việc thông qua các câu lệnh điều khiển mà không cần động tay, động chân như: tra cứu thông tin, báo thức, bật tắt các thiết bị thông minh trong nhà,…. Các dòng loa do chính

Hướng dẫn liên kết JAVIS HC với APPLE HOMEKIT

Mục đích: Với thao tác này, bạn có thể điều khiển thiết bị có trong Javis HC, tạo tự động hóa trên app Nhà của Apple. Bước 1: Truy cập vào trang quản lý JAVIS HC 8123 với đường dẫn: http://IP_HC:8123 [http://ip_hc:8123/] Ví dụ IP HC là 192.168.1.8 thì gõ lên