Hướng dẫn tính năng đổi mạng WIFI cho các thiết bị WIFI như cửa cuốn pro, điều hòa …

Các bước thực hiện

  • Mở app Javis Smart

        Chọn thiết bị wifi đã kết nối vào app Javis smart ( Ví dụ chọn cửa cuốn wifi)

  • Nhập tên wifi mới và mật khẩu wifi rồi chọn kết nối
  • Đã thay đổi mạng thành công.