Thêm công tắc Wifi Javis vào ứng dụng Javis Smart

Thêm công tắc Wifi Javis vào ứng dụng Javis Smart

Mục đích:

Tính năng này cho phép bạn kết nối 01 công tắc wifi vào ứng dụng Javis Smart. Để có thể bật, tắt trên ứng dụng.

01.Chế độ nhanh

Lưu ý: chỉ sử dụng sóng WIFI 2.4GHz

 • Kết nối điện thoại với mạng WiFi mà bạn muốn kết nối công tắc vào
 • Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn dấu “+”/ “Thiết bị Wi-Fi”
 • Chọn chế độ nhanh
 • Điền tên và mật khẩu Wifi mà bạn muốn kết nối công tắc vào
 • Giữ 1 nút bất kì trên công tắc Wifi 10S sau đó nhả tay ra, quay trở lại ứng dụng nhấn tìm kiếm
 • Sau khi ứng dụng tìm thấy công tắc, nhấn “Lưu” để lưu lại.
 • Sau khi kết nối xong, thiết bị mới thêm vào sẽ ở màn hình "Cài đặt"/ "Thiết bị".


 • Thiết bị bạn vừa kết nối sẽ ở phía cuối danh sách


02.Chế độ AP

Lưu ý: chỉ sử dụng sóng WIFI 2.4GHz

 • Kết nối điện thoại với mạng WiFi mà bạn muốn kết nối công tắc vào
 • Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn dấu “+”/ “Thiết bị Wi-Fi”
Điền tên và mật khẩu Wifi bạn muốn kết nối thiết bị vào


Giữ 01 nút bật kỳ trên công tắc 8s

 • Nhả tay ra chờ 2s
 • Nhấn giữ thêm nút đó 8s thêm lần nữa và nhả tay ra

=> Lúc này, thiết bị sẽ phát ra 01 tên Wifi có dạng "JS_xxxxx". Bạn có thể kiểm tra trong phần kết nối wifi trong điện thoại, để đảm bảo thiết bị đã được đưa về trạng thái kết nối AP.

 • Quay trở lại app Javis Smart, nhấn "Tìm kiếm".
 • Sẽ có 01 thông báo hỏi quyền kết nối wifi. Bạn tiến hành nhấn "Kết nối"
 • Nếu quá trình kết nối thành công. Trên ứng dụng Javis Smart sẽ hiện thông số của thiết bị
 • Nhấn "Lưu" để hoàn thành quá trình kết nối.
 • Sau khi kết nối xong, thiết bị mới thêm vào sẽ ở màn hình "Cài đặt"/ "Thiết bị".


 • Thiết bị bạn vừa kết nối sẽ ở phía cuối danh sách