Quản lý "Thiết bị khác"

Tạo mới và quản lý "Nhóm thiết bị" trên ứng dụng Javis Smart

Mục đích: * - Mục đích của việc tạo nhóm thiết bị để có thể tạo những tự động hóa linh hoạt hơn. * - Cách hoạt động của nhóm: Nếu 01 thiết bị bất kì trong nhóm ON thì nhóm sẽ ON. Nếu tất cả thiết bị trong nhóm OFF thì nhóm sẽ OFF. * - Thường sẽ tạo nhóm với các

Tạo mới và quản lý "Công tắc ảo" trên ứng dụng Javis Smart

Mục đích sử dụng: * - Tính năng này cho phép người dùng tạo ra các công tắc ảo (hiển thị dưới dạng công tắc, có thể bật, tắt nhưng không gán với thiết bị thật). * - Khi tạo ra những công tắc này, có thể ứng dụng để gán trạng thái cho thiết bị để làm điều kiện tạo tự