Quản lý "Thiết bị khác"

Hướng dẫn liên kết Javis với Apple Homekit

Mục đích: Tạo liên kết (cầu nối) các thiết bị từ bộ trung tâm Javis HC sang Apple Homekit. Với thao tác này, bạn có thể điều khiển thiết bị có trong Javis HC trên ứng dụng Apple Home (Ứng dụng Nhà) hoặc tạo tự động hóa trên Apple Homekit Với mỗi bộ Javis HC chỉ nên tạo 1 liên

Tạo mới và quản lý "Nhóm thiết bị" trên ứng dụng Javis Smart

Mục đích: * - Mục đích của việc tạo nhóm thiết bị để có thể tạo những tự động hóa linh hoạt hơn. * - Cách hoạt động của nhóm: Nếu 01 thiết bị bất kì trong nhóm ON thì nhóm sẽ ON. Nếu tất cả thiết bị trong nhóm OFF thì nhóm sẽ OFF. * - Thường sẽ tạo nhóm với các

Tạo mới và quản lý "Công tắc ảo" trên ứng dụng Javis Smart

Mục đích sử dụng: * Tính năng này cho phép người dùng tạo ra các công tắc ảo (hiển thị dưới dạng công tắc, có thể bật, tắt nhưng không gán với thiết bị thật). * Khi tạo ra những công tắc này, có thể ứng dụng để gán trạng thái cho thiết bị để làm điều kiện tạo tự động hóa.