Hướng dẫn liên kết bộ điều hòa phản hồi trạng thái vào bộ trung tâm Javis Hc

Hướng dẫn liên kết bộ điều hòa phản hồi trạng thái vào bộ trung tâm Javis Hc

Mục đích:

Liên kết bộ điều khiển điều hòa phản hồi trạng thái vào Javis HC để có thể tạo tự động hóa, kịch bản với điều hòa.

Bước 1: Kết nối bộ điều khiển điều hòa vào ứng dụng Javis Smart

Tham khảo hướng dẫn tại đây: https://huongdan.javishome.vn/huong-dan-ket-noi-bo-dieu-hoa-phan-hoi-trang-thai-vao-ung-dung-javis-smart/

Bước 2: Ghim địa chỉ ip Tĩnh cho bộ điều khiển điều hòa và bộ trung tâm JAVIS HC (Tham khảo google ứng với từng mẫu modem WIFI nhà bạn).

Bước 3: Cấu hình MQTT cho bộ điều khiển điều hòa.

Chọn “Cài đặt”/ “Thiết bị”
Chọn mã ID của bộ điều khiển điều hòa mà bạn muốn cấu hình.
Chọn cấu hình MQTT
Chọn "Gợi ý cấu hình"/ nhấn "Lưu"
Chọn tạo liên kết đến Javis HC
Sau khi tạo liên kết thành công thì nhấn "Có" để khởi động lại Javis HC
Đợi HC khởi động lại


Chọn "Cài đặt"/ "Thiết bị"
Chọn ngôi nhà màu xanh
Chọn cập nhật thiết bị
Chọn thiết bị cần cập nhật lên app và nhấn "Lưu". Thiết bị vừa được cập nhật sẽ hiển thị tại màn hình "Tất cả" hoặc trong danh sách "Thiết bị" ở mục "Cài đặt".

Cách liên kết điều hòa phản hồi bằng Javis HC Tool.

Lưu ý: Nếu bạn tạo liên kết điều hòa với Javis HC trên ứng dụng Javis Smart không thành công. Thì bạn có thể thao tác với cách này
  • Ví dụ Bộ trung tâm JAVIS HC nhà bạn có địa chỉ ip là: 192.168.1.5 thì khi đó bạn sẽ gõ lên ô tìm kiếm của trình duyệt Web là: http://192.168.1.5:8123
  • Điền tài khoản, mật khẩu: "Liên hệ công ty"
  • Chọn Javis Hc Tool
  • Điền pass (liên hệ công ty) và tiến hành đăng nhập

Bước 4: Tại giao diện Tool Web chọn:

  • “Quản lý điều hòa”

“Thêm điều hòa phản hồi”

Sau đó dùng điều khiển điều hòa hướng về bộ điều hòa 2 chiều và nhấn On/ Off 1 đến 2 lần.

  • Khi điều hòa được nhận dạng trên giao diện Web, Đặt tên cho điều hòa và tiến hành khởi động lại hệ thống bằng cách chọn vào mục “Hệ thống”/ “Quản lý dịch vụ”/ “Restart”
  • Đợi từ 2 đến 3 phút quay trở lại ứng dụng JAVIS SMART để tiến hành cập nhật điều hòa 2 chiều vừa thêm lên App.
  • Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Cài đặt" / "Thiết bị"/ "Chọn mã ID của bộ trung tâm JAVIS HC" / "Cập nhập thiết bị".
Chọn "Cài đặt"/ "Thiết bị"
Chọn ngôi nhà màu xanh
Chọn thiết bị cần cập nhật lên app và nhấn "Lưu". Thiết bị vừa được cập nhật sẽ hiển thị tại màn hình "Tất cả" hoặc trong danh sách "Thiết bị" ở mục "Cài đặt".

Lưu ý:

Trong trường hợp nhấn nút On/Off mà hệ thống không nhận diện được điều hòa. Hãy liên hệ lại với công ty qua Page Facebook hoặc Zalo để được hỗ trợ.