Hướng dẫn thêm nhóm đèn, công tắc

Việc tạo nhóm đèn, công tắc sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc quản lí các thiết bị trong từng khu vực . Nó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thiết lập các tự động hóa kịch bạn ứng với nhiều thiết bị cùng hoạt động.  

Để tạo được nhóm đèn, công tắc làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn đến " nhóm thiết bị"

Chọn thiết bị khác

‌‌

Chọn nhóm thiết bị

Bước 2: Tạo nhóm thiết bị công tắc, đèn

  • nhấn icon dấu " +" góc dưới bên phải màn mình để tạo nhóm‌

Tạo nhóm thiết bị

  1. Tên: Tên nhóm thiết bị công tắc (đèn)
  2. Nhóm: chọn nhóm thiết bị công tắc ( đèn)

Chọn nhóm công tắc hoặc nhóm đèn

3. Thiết bị: Thêm thiết bị cho vào nhóm

4. Lưu lại nhóm thiết bị‌

Lưu nhóm thiết bị

Vậy là bạn đã có thể điều khiển đồng thời các thiết bị công tắc, đèn thông qua nhóm một cách dễ dàng