Hướng dẫn liên kết Javis HC Với Alexa

 • Tải và mở app Amazone Alexa trên điện thoại

Link tải app Alexa Androi: https://apkpure.com/amazon-alexa/com.amazon.dee.app

Link tải app Alexa IOS:https://apps.apple.com/us/app/amazon-alexa/id944011620

 • 1: Chọn mục Device
 • 2: Chọn " your smart home skills"
 • Chọn "enable smart home skills"
 • Chọn mục tìm kiếm
 • 1: Nhập tên " javis home"
 • 2: Lựa chọn app liên kết
 • Chọn " enable to us"
 • 1: nhập gmail đăng kí tài khoản javis smart
 • 2: nhập password
 • 3: Chọn " javis smart account" và " Login"
 • Bạn có thể tùy chọn trong mục " Nhớ mật khẩu này? "
 • Điện thoại gửi về thông báo và bạn click vào
 • Thiết bị đã được cập nhập chọn mục " All device" để kiểm tra thiết bị
 • Kiểm tra xem các thiết bị bên trong app javis mart đã được thêm đủ vào app amazone alexa