Hướng dẫn tự động bật đèn , bật nóng lạnh khi chủ nhà đi làm về vào buổi tối sử dụng Camera Hanet nhận diện khuôn mặt

Các thiết bị cần thiết:

  • Bộ trung tâm Javis HC
  • Công tắc thông minh Javis
  • Camera Hanet

1.     Các bước chuẩn bị :

Bước 1: Cài đặt camera Hanet sử dụng App HANET Connect

Bước 2: Chụp ảnh chủ nhà với App HANET Connect , Chọn Face ID  ( ảnh chụp trực tiếp hoặc lấy ảnh có sẵn trong thư viện ảnh)

Bước 3 : Cài đặt liên kết MQTT để kết nối với Javis HC

Bước 4: Sử dụng app Javis HC để nhận diện chủ nhà

2. Cài đặt tự động hóa

Mở app Javis Smart :

  • Tự động \ + \ Kiểm soát an ninh \ Nhận dạng người

Ví dụ đặt tên : Tự động hóa khi nhận diện mặt qua camera Hanet

  • Chọn người : Chọn người đã có Face ID ở trên
  • Điều kiện : Chọn thời gian hiệu lực (  ví dụ 18:00 đến 23:00 để thực hiện)
  • Hành động : Chọn thiết bị cần bật