Tự động phát nhạc thiền khi có người trong phòng thờ và tự tắt khi không có ai sau 15 phút

Các thiết bị cần thiết:

  • Loa Google home
  • Bộ trung tâm Javis HC
  • Cảm biến hiện diện

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tạo tự động hóa phát nhạc thiền khi có người trong phòng thờ

Mở app Javis Smart :

 Tự động \ + \ Thiết bị thay đổi trạng thái\ Cảm biến bật \ Đặt tên cho tự động

Ví dụ đặt tên : “  Tự động phát nhạc thiền

· Cảm biến : Chọn cảm biến cần dùng tại phòng thiền

·  Điều kiện và trong vòng : Bỏ qua

· Hành động : Chọn “ Nhạc : Phát nhạc trên youtube”

- Nhạc youtube : Tích vào tìm kiếm : Nhạc thiền

Chọn bài nhạc thiền yêu thích

- Thiết bị : Chọn Loa google home

Cuối cùng : Tích vào “Thêm” và “ Lưu” ở góc phải trên để hoàn thành lưu tự động hóa.

Bước 2: Tạo tự động hóa tự tắt nhạc sau 15 phút khi không có ai tại phòng thiền

Mở app Javis Smart :

· Tự động \ + \ Thiết bị thay đổi trạng thái\ Cảm biến tắt \ Đặt tên cho tự động

Ví dụ tên : “  Tự động tắt nhạc thiền sau 15ph không có ai

·  Cảm biến : Chọn cảm biến cần dùng tại phòng thiền

· Trong vòng : Chọn 15 phút ( 00:15:00)

· Hành động : Chọn “ Điều khiển nhạc dừng”

Thiết bị : Chọn Loa google home

Cuối cùng : Tích vào “Thêm” và “ Lưu” ở góc phải trên để hoàn thành lưu tự động hóa.