Tự động tắt nóng lạnh sau 30 phút từ khi bật dù bật bằng tay sau đó thông báo ra loa google bằng tiếng Việt

Các thiết bị cần thiết:

  • Loa Google home
  • Bộ trung tâm Javis HC
  • Công tắc nóng lạnh thông minh

Các bước thực hiện:

Mở app Javis Smart :

  •  Tự động \ + \ Thiết bị thay đổi trạng thái\ Công tắc bật \ Đặt tên cho tự động

Ví dụ tên : “  Tự tắt nóng lạnh tầng 4 sau 30 phút

  •  Công tắc : Chọn thiết bị cần tắt

Ví dụ chọn thiết bị : “ Nóng lạnh tầng 4

  • Điều kiện : Có thể chọn “ Thời gian hiệu lực từ 00:00 đến 23:59

Hoặc có thể chọn “ Công tắc đang bật, thiết bị là “ Nóng lạnh tầng 4

  • Trong vòng : Chọn 30 phút      00:30:00
  • Hành động : Chọn  “Công tắc Tắt”, thiết bị chọn “ Nóng lạnh tầng 4”

Tích dấu + để chọn thêm hành động là : Phát giọng nói Nhập nội dung Tiếng Việt

Soạn nội dung : Nước nóng tầng 4 đã sẵn sàng

Thiết bị            : Chọn loa google home ở phòng bạn cần phát thông báo.

                          ( ví dụ chọn loa google ở phòng Livingroom và phòng ngủ)

Cuối cùng : Tích vào “Thêm” và “ Lưu” ở góc phải trên để hoàn thành lưu tự động hóa.