Hướng dẫn tự động bật đèn khi có chuyển động vào buổi tối ( 18h đến 6h) và tự tắt đèn sau 2 phút sử dụng cảm biến chuyển động.

Các thiết bị cần thiết:

 • Cảm biến chuyển động
 • Bộ trung tâm Javis HC
 • Công tắc thông minh Javis

Lưu ý: Với tự động hóa này, chúng ta cần làm 2 tự động hóa riêng biệt:

 • 01: Tự động bật đèn khi có chuyển động.
 • 02: Tắt đèn sau khi không có chuyển động 2 phút.

Các bước thực hiện:

Bước 1:  Tạo tự động bật đèn khi có chuyển động

Mở app Javis smart

Tự động\ + \ Thiết bị thay đổi trạng thái\ Có chuyển động

Ví dụ : Tên là  “Tự động bật đèn cửa khi có chuyển động

 • Cảm biến chuyển động : Chọn cảm biến chuyển động cần dùng
 • Điều kiện: Chọn “ Thời gian hiệu lực”
 • Cài đặt thời gian từ 18:00 đến 06:00
 • Trong vòng : Để mặc định
 • Hành động :  Chọn “ Công tắc bật”
 • Thiết bị : Chọn đèn cần bật , rồi chọn “ Đóng”
 • Chọn “ Thêm” và “ Lưu” ở góc trên phải của màn hình để hoàn thành tự động.

Bước 2:  Tạo tự động tắt đèn khi không có chuyển động ở phòng khách

Mở app Javis smart

Tự động\ + \ Thiết bị thay đổi trạng thái\  Không có chuyển động

Ví dụ : Tên là  “Tắt đèn cửa khi không có chuyển động”

 • Cảm biến chuyển động : Chọn cảm biến chuyển động cần dùng
 • Điều kiện: có thể bỏ qua
 • Trong vòng :cài đặt 02 phút ( 00:02:00).  Nếu để mặc định là 00:00:00 thì sau khi cảm biến báo hết chuyển động thì đèn sẽ tắt ngay)
 • Hành động : Chọn “ Công tắc tắt”
 • Thiết bị : Chọn đèn cần tắt

Chọn “ Thêm” và “ Lưu” ở góc trên phải của màn hình để hoàn thành tự động.