Tự động phát kênh Radio yêu thích từ 8h đến 9h trên loa google home

Các thiết bị cần thiết:

  • Loa Google home
  • Bộ trung tâm Javis HC

Các bước thực hiện:

Mở app Javis Smart :

Tự động \ + \ Hẹn giờ \

Đặt tên cho tự động: ví dụ “ Phát kênh radio giao thông từ 8h đến 9h”

  • Thời gian thực hiện chọn 08:00:00
  • Chọn ngày lặp lại : Bạn chọn các ngày cần nghe
  • Điều kiện : Bỏ qua
  • Hành động : Chọn “ Nhạc phát radio”

Kênh radio : Chọn “VOV giao thông hà nội”

Thiết bị : Chọn Loa google home

  • Tích dấu + để chọn thêm hành động “ Thời gian chờ “

Chọn thời gian chờ là 1 giờ ( 01:00:00)

  • Tích dấu + để chọn thêm hành động “ Điều khiển nhạc dừng”

Thiết bị : Chọn loa google home

  • Cuối cùng : Tích vào “Thêm” và “ Lưu” ở góc phải trên để hoàn thành lưu tự động hóa.