Các bước để học lệnh điều khiển Tivi mới:

Các bước để học lệnh điều khiển Tivi mới:

Mục đích:

Tính năng này cho phép bạn học lệnh 1 điều khiển tivi mới, chưa có trong thư viện Javis.

Bước 1: Đảm bảo đã kết nối bộ JAVIS HC vào mạng Internet, kết nối ít nhất 1 thiết bị loa vào trong bộ trung tâm Javis HC.

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ IP của bộ trung tâm Javis HC với cổng 5005, VD: 192.168.1.8:5005.

Bước 3: Chọn "Bộ điều khiển tivi"

  • "Thêm bộ điều khiển mới" :
  • "Chọn bộ Broadlink RM": Chọn bộ Broadlink dùng để điều khiển tivi muốn học lệnh:
  • "Nhập tên hãng sản xuất TV, Nhập model TV": Điền thông tin phù hợp.

Bước 4: Tiến hành học lệnh

  • Tại dòng "TURN_ON" nhấn chọn "Học lênh" và hướng điều khiển cần học lệnh về bộ Broadlink và nhấn các nút tương ứng (Lưu ý: khi nhấn "Học lệnh" đèn trên bộ broadlink phải sáng", nếu học lệnh thành công sẽ xuất hiện 1 mã code tương ứng, trong trường hợp không suất hiện dòng code thì tiến hành học lại lệnh.
  • Các nút khác học tương tự .

Bước 6: Sau khi học xong tất cả các lệnh ở bước 4

  • Tiến hành nhấn "Lưu"
  • Check Confing
  • Nếu không có lỗi tiến hành khởi động lại hệ thống.

Bước 7: Trở lại App JAVIS SMART và thao tác thêm Tivi với Tivi vừa học lệnh.

Video hướng dẫn chi tiết: