Các bước để học lệnh điều khiển điều hòa mới:

Các bước để học lệnh điều khiển điều hòa mới:

Mục đích:

Mục đích của tính năng này cho phép bạn học lệnh 01 điều khiển điều hòa mới, chưa có sẵn trong thư viện Javis.

Bước 1: Đảm bảo đã kết nối bộ JAVIS HC vào mạng Internet, kết nối ít nhất 1 thiết bị loa vào trong bộ trung tâm Javis HC.

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ IP của bộ trung tâm Javis HC với cổng 5005, VD: 192.168.1.8:5005.

Bước 3: Chọn "Bộ điều khiển điều hòa"

  • "Tạo mới bộ điều khiển" :
  • "Chọn bộ Broadlink RM": Chọn bộ Broadlink dùng để điều khiển điều hòa muốn học lệnh:
  • "Tên hãng sản xuất điều hòa, Nhập model điều hòa": Điền thông tin phù hợp.

Bước 4: Tiến hành học lệnh với chế độ nhiệt "Cool" và chế độ quạt "Auto"

  • Học lệnh "Tắt" , điều chỉnh điều hòa lên 25 độ (Điều này giúp điều hòa khi bật lên sẽ mặc định là 25 độ), nhấn "Học Lệnh" ở dòng "Tắt", hướng điều khiển về phía bộ Broadlink và nhấn nút tắt.
  • Học lần lượt nhiệt độ từ 18 đến 30 độ ( Vd: muốn học 18 độ, chỉnh điều khiển thành 19 độ, nhấn học lệnh, hướng điều khiển vào bộ Broadlink nhấn nút giảm nhiệt độ trên điều khiển để nhiệt độ giảm từ 19 độ xuống 18 độ)

Bước 5: Sau khi học xong lệnh "Cool" với chế độ quạt "Auto", tiến hành học tương tự với các chế độ nhiệt và quạt còn lại:

  • "Cool" - "Low", "Cool" - "Mid", "Cool" - "High".
  • "Heat" - "Auto", "Heat" - "Low", "Heat" - "Mid", "Heat" - "High".

Bước 6: Sau khi học xong tất cả các lệnh ở bước 5

  • Tiến hành nhấn "Lưu"
  • Check Confing
  • Nếu không có lỗi tiến hành khởi động lại hệ thống.

Bước 7: Trở lại App JAVIS SMART và thao tác thêm điều hòa với điều hòa vừa học lệnh.

Video hướng dẫn chi tiết: