Hướng dẫn học lệnh công tắc hồng ngoại

Mục đích:

Thao tác này cho phép bạn học lệnh bật/tắt 01 công tắc hồng ngoại.

Khi học lệnh thành công, bạn có thể tiến hành bật, tắt công tắc hồng ngoại đã học đó trên ứng dụng Javis Smart.

Bước 01: Kết nối bộ điều khiển hồng ngoại. Bạn có thể sử dụng bộ điều khiển điều hòa phản hồi 2 chiều của Javis. Hoặc bộ điều khiển hồng ngoại Broadlink.

Hướng dẫn liên kết bộ điều khiển hồng ngoại Javis: https://huongdan.javishome.vn/huong-dan-lien-ket-bo-dieu-hoa-phan-hoi-trang-thai-vao-bo-trung-tam-javis-hc/

Hướng dẫn liên kết bộ điều khiển hồng ngoại Broadlink:https://huongdan.javishome.vn/huong-dan-ket-noi-bo-broadlink-vao-trong-ung-dung-javis-smart/

Bước 02: Tiến hành học lệnh

Tại màn hình yêu thích chọn dấu +, Chọn "Thiết bị khác"
Chọn "Học lệnh công tắc hồng ngoại"
Đặt tên cho công tắc cần học lệnh. Nhấn chọn bộ điều khiển điều hòa tương ứng. Mã id của Remote có thể xem ở danh sách thiết bị trên ứng dụng Javis Smart.
Nhấn vào nút "Học lệnh"
Khi hiển thị dòng "Đang học lệnh" thì hướng remote hồng ngoại về phía bộ điều khiển và nhấn nút bật.
Thao tác tương tự với nút tắt. Nếu muốn học lại lệnh thì nhấn "Học lệnh". Khi học lệnh xong thì nhấn "Lưu".
Nhấn có để khởi động lại bộ trung tâm Javis HC
  • Sau khi Javis HC khởi động xong. Tại màn hình chính của ứng dụng chọn "Cài đặt" / "Thiết bị"/ "Chọn mã ID của bộ trung tâm JAVIS HC" / "Cập nhập thiết bị".
Chọn ngôi nhà màu xanh

Chọn thiết bị cần cập nhật và nhấn "Lưu"

Thiết bị khi mới cập nhật xong sẽ ở màn hình phòng "Tất cả"