Các thiết lập cơ bản với ứng dụng Javis Smart

Hướng dẫn liên kết ứng dụng Javis Smart với bộ trung tâm Javis HC

Thêm thiết bị vào màn hình yêu thích và các thao tác cơ bản trong ứng dụng Javis Smart

Mục đích: Thao tác này hướng dẫn các bạn cách đưa các thiết bị hay dùng vào màn hình yêu thích.Cách đổi tên thiết bị, đưa thiết bị vào phòng. Cách di chuyển qua lại giữa các phòng có trong nhà. Cách truy cập vào màn hình cài đặt chi tiết của từng thiết bị * Cách 1: Click 2

Điều khiển bằng giọng nói trong ứng dụng Javis Smart

Mục đích: Tính năng này cho phép bạn điều khiển các thiết bị trên ứng dụng Javis Smart bằng tiếng Việt. Cập nhập danh sách thiết bị Khi có thay đổi về thiết bị trên ứng dụng Javis Smart cần tiến hành ra lệnh “cập nhật thiết bị” bằng giọng nói trên ứng dụng hoặc loa Javis trước khi điều

Cập nhập thiết bị mới từ Javis HC vào ứng dụng Javis Smart

Mục đích: Trong trường hợp bạn kết nối thiết bị thông qua giao diện Web 8123, hoặc bạn xóa thiết bị khỏi ứng dụng Javis Smart (không phải xóa khỏi HC) thì bạn cẩn phải cập nhập thiết bị lên ứng dụng JAVIS SMART. Các thiết bị mới có thể được thêm trực tiếp vào bộ trung tâm Javis HC

Quản lý và chia sẻ quyền điều khiển nhà

Mục đích: Tính năng này cho phép bạn chia sẻ quyền điều khiển thiết bị theo từng nhà trên ứng dụng Javis Smart. Tài khoản được chia sẻ (gọi là tài khoản phụ) CHỈ có quyền điều khiển, KHÔNG có quyền chỉnh sửa thiết bị. Mô hình chia sẻ sẽ gồm có 01 tài khoản chính và nhiều tài khoản

Câu lệnh điều khiển giọng nói hay sử dụng

Mục đích: Bạn có thể ra lệnh điều khiển thiết bị hoặc kích hoạt kịch bản bằng giọng nói trên ứng dụng Javis Smart hoặc Loa thông minh JAVIS. Dưới đây là các câu lệnh phổ biến. Điều khiển đèn, rèm, bình nóng lạnh, điều hòa theo phòng: * Câu lệnh: "Bật/ tắt + tên thiết bị + tên phòng " * Lưu ý: Trong

Cách xem thông báo ứng dụng, lịch sử điều khiển thiết bị trên ứng dụng Javis Smart

Mục đích: Tính năng này cho phép người dùng xem lại các thông báo của hệ thống, lịch sử bật, tắt thiết bị có trong hệ thống.

Cách xem chi tiết thông tin thời tiết và âm lịch trên ứng dụng Javis Smart.

Trong trường hợp ứng dụng Javis Smart của bạn không hiển thị thông tin thời tiết, bạn tiến hành cập nhật thông tin thời tiết: