Thêm thiết bị vào màn hình yêu thích và các thao tác cơ bản trong ứng dụng Javis Smart

Thêm thiết bị vào màn hình yêu thích và các thao tác cơ bản trong ứng dụng Javis Smart

Mục đích:

Thao tác này hướng dẫn các bạn cách đưa các thiết bị hay dùng vào màn hình yêu thích.Cách đổi tên thiết bị, đưa thiết bị vào phòng. Cách di chuyển qua lại giữa các phòng có trong nhà.

Cách truy cập vào màn hình cài đặt chi tiết của từng thiết bị

 • Cách 1: Click 2 lần vào icon thiết bị
 • Cách 2: Nhấn và giữ vào icon thiết bị

Màn hình chi tiết điều khiển điều hòa:

Mà hình chi tiết công tắc:

Các chức năng trong màn hình chi tiết:

 • Click chọn icon trái tim để đưa thiết bị vào màn hình yêu thích
 • Click chọn icon đồng hồ để xem lại lịch sử bật tắt thiết bị
 • Click chọn giao diện răng cưa để vào màn hình cài đặt chi tiết thiết bị
 • Click chọn icon “X“để thoát khỏi màn hình giao diện chi tiết ứng dụng.

Giao diện màn hình lịch sử thiết bị

Tại đây có thể xem được lịch sử bật, tắt của thiết bị


Giao diện cài đặt chi tiết của thiết bị


 • Tên thiết bị: các bạn có thể thay đổi
 • Biểu tượng thiết bị: sẽ được thay đổi tương ứng với thiết bị khi bạn thay đổi loại thiết bị.
 • “Vị trí”: Vị trí phòng của thiết bị
 • ‘Hiển thị trên màn hình yêu thích”: Bật công tắc để đưa thiết bị vào màn hình yêu thích.
 • “Xóa thiết bị”: Xóa thiết bị khỏi App
 • “Lưu”: Lưu lại các thiết lập.

Cách di chuyển giữa các phòng trong app

 • Cách 1: chọn qua Tab “Phòng” và di chuyển giữa các phòng bằng cách vuốt qua trái hoặc qua phải
 • Cách 2: Click vào “Phòng” sẽ hiện lên danh sách các phòng đã tạo, click chọn vào phòng muốn đi chuyển tới.
Vuốt qua trái hoặc phải để chuyển qua lại giữa các phòng
Nhấn 2 lần vào icon "Phòng" phía dưới