Hướng dẫn thiết lập tự động hóa Bình nóng lạnh thông minh

Tự động hóa này giúp bạn tạo được một kịch bản bật, tắt bình nóng lạnh dễ dàng hơn.

Mục đích là để khi có người đi vào sử dụng Wc, nếu bình nóng lạnh đang được bật thì sẽ tắt đi để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng (thường là trường hợp đi vào rửa tay).

Và khi người dùng đi ra khỏi Wc thì nóng lạnh sẽ được bật lại ngay sau đó (chỉ bật lại nếu trước khi bước vào bình nóng lạnh đã được bật).

Các bước thực hiện:

Chọn mục "Tự động" > chọn qua tab "Tự động"
Chọn "Tự động thông minh"
Chọn Bình nóng lạnh thông minh
1. Đặt tên cho tự động hóa 2. Chọn cảm biến hiện diện 3. Chọn bình nóng lạnh tương ứng. 4. Chọn thời gian tắt nóng lạnh khi đi vào WC (để 0s sẽ tắt ngay khi đi vào). 5. Chọn thời gian bật lại nóng lạnh khi hết chuyển động (để 0s sẽ bật lại ngay khi đi ra và hết chuyển động). 6. Nhấn "Lưu" để bắt đầu tạo tự động hóa.

Lưu ý:

  • Hiện tại tự động hóa này chưa cho sửa sau khi tạo. Do đó cần chỉnh sửa lại thì bạn cần xóa tự động hóa cũ và tạo lại 01 tự động hóa mới.
  • Nếu chỉ cần tắt nóng lạnh khi đi vào mà không cần bật lại, bạn có thể sử dụng tự động hóa thiết bị thay đổi trạng thái theo hướng dẫn: https://huongdan.javishome.vn/tao-tu-dong-hoa-co-chuyen-dong/