Hướng dẫn thiết lập tự động hóa điều hòa thông minh

Tự động hóa này giúp bạn tạo được một kịch bản bật, tắt điều hòa tự động dễ dàng hơn.

Mục đích là để điều hòa sẽ tự tắt sau 5 phút khi chúng ta mở cửa đi ra ngoài mà quên tắt điều hòa.

Sau khi chúng ta quay trở lại phòng và đóng cửa lại, lúc này điều hòa sẽ được bật trở lại đúng trạng thái cũ trước khi nó bị tắt.

Các bước thực hiện:

Chọn mục "Tự động" > chọn qua tab "Tự động"
Chọn "Tự động thông minh"
Chọn Điều hòa thông minh theo trạng thái cửa
1. Đặt tên cho tự động hóa 2. Chọn cảm biến cửa 3. Chọn điều hòa. 4. Nhấn "Lưu" để lưu lại.

Lưu ý:

  • Hiện tại tự động hóa này chưa cho sửa sau khi tạo. Do đó cần chỉnh sửa lại thì bạn cần xóa tự động hóa cũ và tạo lại 01 tự động hóa mới.
  • Nếu chỉ cần tắt điều hòa khi đi ra mà không cần bật lại khi đóng cửa, bạn có thể sử dụng tự động hóa thiết bị thay đổi trạng thái theo hướng dẫn: https://huongdan.javishome.vn/thiet-lap-tu-dong-hoa-mo-cua/