Hướng dẫn cập nhật địa chỉ nhà trên ứng dụng Javis Smart để lấy thông tin thời tiết

Các bước thực hiện :

Mở App Javis Smart \ Cài đặt \ Chọn Nhà sở hữu ( Chi tiết nhà) \ Sửa địa chỉ nhà

  • Dùng 2 ngón tay zoom bản đồ để biểu tượng ngôi nhà đặt về vị trí nhà bạn ( nơi đặt bộ HC) rồi nhấn "Lưu" ở góc trên phải màn hình
  • App sẽ hỏi " Bạn có chắc chắn thay đổi địa chỉ thành"
  • Tích chọn " Có" là thành công
  • Bạn mở màn hình yêu thích trên app Javis Smart sẽ thấy thông tin thời tiết. Tích chọn vào biểu tượng logo thời tiết bạn có thể xem thông tin thời tiết hàng giờ, hàng ngày.