Hướng dẫn kết nối công tắc wifi vào Javis HC

Hướng dẫn kết nối công tắc wifi vào Javis HC

Một tính năng rất thú vị của các công tắc WIFI JAVIS là có khả năng kết nối nội mạng đến bộ trung tâm Javis HC. Qua đó bạn dễ dàng tạo các kịch bản, tự động hóa tích với các công tắc WIFI JAVIS mà không bị ảnh hưởng bởi Internet.

Mỗi công tắc WIFI của JAVIS khi kết nối vào ứng dụng Javis Smart sẽ có thể điều khiển, hẹn giờ được độc lập. Tuy nhiên, nếu muốn tương tác công tắc WIFI này với các thiết bị khác (ví dụ các cảm biến..) trong hệ sinh thái JAVIS thì bạn cần tạo liên kết giữa công tắc với bộ trung tâm JAVIS HC.

Dưới đây là các bước để liên kết công tắc WIFI JAVIS vào bộ trung tâm Javis HC:

Bước 1: Tiến hành kết nối công tắc wifi vào ứng dụng Javis Smart

Link hướng dẫn : https://huongdan.javishome.vn/them-cong-tac-wifi-javis-vao-ung-dung-javis-smart/

Bước 2: Tiến hành liên kết công tắc với bộ trung tâm Javis hc

1. Tiến hành vào cài đặt, chọn đến thiết bị và tìm công tắc WIFI đã kết nối trước đó (thường là 1 dãy số 15 ký tự và có icon dạng công tắc)

Mở danh sách thiết bị
Chọn vào thiết bị để cấu hình
Lưu ý: Ứng với mỗi thiết bị wifi sẽ có một icon như trên hình để cấu hình

Bấm chọn vào icon thiết bị WIFI cần liên kết đến bộ HC để mở màn hình thông tin chi tiết.

2. Tạo liên kết đến Javis HC

Trên màn hình chi tiết thiết bị WIFI, chọn "Cấu hình MQTT" và chọn "Có" để hệ thống tự động liên kết công tắc WIFI vào bộ trung tâm Javis HC như ảnh dưới:

Tạo liên kết đến bộ trung tâm 

3. Cập nhật thiết bị mới lên app

Lưu ý: Từ phiên bản ứng dụng Javis Smart 2.9.38, bạn sẽ KHÔNG cần thực hiện thao tác cập nhật thiết bị mới lên app sau khi tạo liên kết công tắc WIFI đến bộ Javis HC như bên dưới.
Chọn đến bộ trung tâm 
Cập nhật thiết bị
Sau khi hoàn thành liên kết công tắc WIFI đến bộ trung tâm JAVIS HC, bạn sẽ thấy trong ứng dụng Javis Smart có 2 thiết bị giống nhau có cùng trạng thái và cùng bật tắt được công tắc WIFI của bạn.
Điều này là hoàn toàn bình thường vì hệ thống đã tạo 1 công tắc ảo tương ứng trong bộ trung tâm JAVIS HC để bạn có thể tạo các kịch bản, tự động hóa nội bộ với công tắc ảo này.