Tạo tự động hóa: Tự động bật đèn khi có chuyển động ở cửa, tắt đèn sau khi không có chuyển động 2 phút

Tạo tự động hóa: Tự động bật đèn khi có chuyển động ở cửa, tắt đèn sau khi không có chuyển động 2 phút

Các thiết bị cần thiết:

Lưu ý: Với tự động hóa này, chúng ta cần làm 2 tự động hóa riêng biệt:

 • 01: Tự động bật đèn khi có chuyển động ở cửa.
 • 02: Tắt đèn sau khi không có chuyển động 2 phút.

Các bước thực hiện:

Bước 1:

 • Chọn mục "Tự động"
 • Chọn qua tab "Tự động"
 • Chọn dấu "+" góc trái trên

Bước 2:

 • Chọn mục "Thiết bị thay đổi trạng thái"

Bước 3: Tạo tự động hóa 01: Tự động bật đèn khi có chuyển động ở cửa.

 • Chọn mục "Có chuyển động"

Tại mục "Có chuyển động" điển các thông số tương ứng

 • "Tên": điền tên tự động hóa
 • "Cảm chuyển động": Chọn cảm biến cửa bạn muốn khi có chuyển động thì đèn bật lên.
 • "Điều kiện": Có thể gán điều kiện để tự động hóa hoạt động hoặc để trống mặc định.
 • "Trong vòng": Là khoảng thời gian chờ để bật đèn khi có chuyển động (để mặc định).
 • "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Công tắc: Bật" và chọn công tắc tương ứng.
 • Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.

Tạo tự động hóa 02: Tắt đèn sau khi không có chuyển động 2 phút.

 • Chọn mục "Không có chuyển động"

Tại mục "Không có chuyển động" điển các thông số tương ứng

 • "Tên": điền tên tự động hóa
 • "Cảm chuyển động": Chọn cảm biến cửa bạn muốn khi không có chuyển động thì đèn tắt đi.
 • "Điều kiện": Có thể gán điều kiện để tự động hóa hoạt động hoặc để trống mặc định.
 • "Trong vòng": Là khoảng thời gian chờ để tắt đèn khi không có chuyển động (để 02 phút).
 • "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Công tắc: Tắt" và chọn công tắc tương ứng.
 • Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.