Tạo tự động hóa: Bật đèn khi mở cửa, tắt đèn khi đóng cửa 15 giây vào buổi tối

Tạo tự động hóa: Bật đèn khi mở cửa, tắt đèn khi đóng cửa 15 giây vào buổi tối

Các thiết bị cần thiết:

Lưu ý: Với tự động hóa này, chúng ta cần làm 2 tự động hóa riêng biệt:

 • 01: Mở cửa thì bật đèn vào buổi tối.
 • 02: Đóng cửa thì tắt đèn sau 15s vào buổi tối.

Các bước thực hiện:

Bước 1:

 • Chọn mục "Tự động"
 • Chọn qua tab "Tự động"
 • Chọn dấu "+" góc trái trên

Bước 2:

 • Chọn mục "Thiết bị thay đổi trạng thái"

Bước 3: Tạo tự động hóa 01: Mở cửa thì bật đèn vào buổi tối.

 • Chọn mục cửa mở

Tại mục "Cửa mở" điển các thông số tương ứng

 • "Tên": điền tên tự động hóa
 • "Cảm biến cửa": Chọn cảm biến cửa bạn muốn khi mở cửa đó thì đèn bật lên.
 • "Điều kiện": Chọn khoảng thời gian bạn muốn mở cửa thì đèn được bật.
 • "Trong vòng": Là khoảng thời gian chờ để bật đèn khi cửa được mở (để mặc định).
 • "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Công tắc: Bật" và chọn công tắc tương ứng.
 • Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.


Tạo tự động hóa 02: Đóng cửa thì tắt đèn sau 15s vào buổi tối.

 • Chọn mục "Cửa đóng"


Tại mục "Cửa mở" điển các thông số tương ứng

 • "Tên": điền tên tự động hóa.
 • "Cảm biến cửa": Chọn cảm biến cửa bạn muốn khi đóng cửa đó thì đèn sẽ tắt sau 15s.
 • "Điều kiện": Chọn khoảng thời gian bạn muốn đóng cửa thì đèn được tắt sau 15s.
 • "Trong vòng": Là khoảng thời gian chờ để tắt đèn khi cửa được đóng (để 15s).
 • "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Công tắc: tắt" và chọn công tắc tương ứng.
 • Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.