Tạo tự động hóa: Tự động bật nóng lạnh vào 5h chiều và tự tắt sau 30 phút, thông báo ra toàn bộ hệ thống loa trong nhà "Nóng lạnh phòng khách đã sẵn sàng"

Tạo tự động hóa: Tự động bật nóng lạnh vào 5h chiều và tự tắt sau 30 phút, thông báo ra toàn bộ hệ thống loa trong nhà "Nóng lạnh phòng khách đã sẵn sàng"

Các thiết bị cần thiết:

Lưu ý: Với tự động hóa này, chúng ta cần làm 2 tự động hóa riêng biệt:

 • 01: Tự động bật nóng lạnh vào 5h chiều.
 • 02: Tự tắt sau 30 phút và thông báo ra toàn bộ hệ thống loa trong nhà "Nóng lạnh phòng khách đã sẵn sàng.
 • Việc tách ra 2 tự động hóa riêng để khi chúng ta bật bằng tay thì cũng sẽ tự tắt sau 30 phút và phát thông báo ra loa.

Các bước thực hiện:

Bước 1:

 • Chọn mục "Tự động"
 • Chọn qua tab "Tự động"
 • Chọn dấu "+" góc trái trên

Bước 2:

 • Chọn mục "Hẹn giờ" để tạo tự động hóa 01: Tự động bật nóng lạnh vào 5h chiều.
 • Chọn vào icon màu xanh để chọn hẹn giờ với bộ trung tâm Javis HC (icon công tắc màu trắng sẽ hẹn giờ đơn lẻ với công tắc Wifi Javis).

Tại mục "Hẹn giờ" điển các thông số tương ứng

 • "Tên": điền tên tự động hóa
 • "Thời gian thực hiện": Chọn thời gian bạn muốn bật bình nóng lạnh.
 • "Chọn ngày lặp lại": Chọn thứ trong tuần mà bạn muốn tự động hóa hẹn giờ hoạt động.
 • "Hành động": Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Công tắc: Bật" và chọn công tắc bình nóng lạnh tương ứng.
 • Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.

Bước 3: Tạo tự động hóa 02: Tự tắt sau 30 phút và thông báo ra toàn bộ hệ thống loa trong nhà "Nóng lạnh phòng khách đã sẵn sàng.

 • Chọn mục "Thiết bị thay đổi trạng thái"
 • Chọn mục "Công tắc bật"

Tại mục "Công tắc bật" điển các thông số tương ứng:

 • "Tên": điền tên tự động hóa
 • "Công tắc": Chọn công tắc bình nóng lạnh.
 • "Điều kiện": Có thể gán điều kiện để tự động hóa hoạt động hoặc để trống mặc định.
 • "Trong vòng": Là khoảng thời gian chờ để tắt công tắc bình nóng lạnh đi khi nó được bật lên (với ví dụ này để 30 phút).

"Hành động":

 • Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Công tắc: Tắt" và chọn công tắc bình nóng lạnh tương ứng.(Hành đọng này để tắt công tắc đi)
 • Chọn vào dấu (+) và chọn đến hành động "Phát giọng nói: Nhập nội dung Tiếng Việt", điền nội dung bạn muốn loa phát thông báo, chọn thiết bị loa google home mini bạn muốn phát thông báo khi nóng lạnh đã đun xong và nhấn "Thêm". (Hành động này để thông báo khi nóng lạnh đã đun nước xong)
 • Sau khi chọn thông số xong thì nhấn "Lưu" ở góc trái trên để lưu tự động hóa.