Tự động tắt điều hòa khi nhiệt độ phòng dưới 22 độ

Các thiết bị cần thiết:

  • Bộ trung tâm Javis HC
  • Bộ điều khiển điều hòa thông minh
  • Cảm biến nhiệt độ độ ẩm

Các bước thực hiện:

Mở app Javis Smart :

Tự động \ + \ Kiểm soát thiết bị \ Nhiệt độ thấp hơn\

Ví dụ : Tên tự động “Tự đông tắt điều hòa khi nhiệt độ phòng dưới 22 độ”

- Thiết bị cần kiểm soát : Chọn cảm biến nhiệt độ phòng

- Kiểm soát khi nhiệt độ thấp hơn : ví dụ đặt 22

- Điều kiện  : Chọn khoảng  thời gian cần \ chọn điều kiện điều hòa đang bật.

- Trong vòng : có thể bỏ qua ,nên đặt từ 5 giây để cảm biến cập nhật chuẩn

- Hành động  : + \ Chọn “ Điều hòa Tắt”

- Thiết bị : Chọn điều hòa MQTT cần tắt.

- Cuối cùng chọn “Thêm” và “ Lưu” ở góc phải trên để hoàn thành tự động.

( Chú ý: Khi nhiệt độ phòng chạm ngưỡng 22 độ  là điều hòa sẽ tự động tắt )